EKMA

Logo

ul. Niemcewicza 26/87
02-306 Warszawa
tel. +48 22 625 68 76, +48 22 629 62 66
fax: +48 22 659 13 41
e-mail:
biuro@ekma.pl
strona: www.ekma.pl

EKMA

   

EKMA OFERUJE WYSOKIEJ KLASY SPRZĘT LABORATORYJNY

I SERWIS GWARANCYJNY ORAZ POGWARANCYJNY DOSTARCZONEGO SPRZĘTU:

Kyoto Electronics Mfg. www.kyoto-kem.com

 • gęstościomierze
 • refraktometry

Grabner www.grabner-instruments.com/pages/grabner/default.asp

 • analizatory punktu zapłonu, prężności par, destylarki
 • analizatory paliw,
 • inna aparatura do badań petrochemicznych.
 • laboratorium mobilne

Line Technologies http://www.lin-tech.ch nowość !!!

 • analizatory punktu zapłonu wg ASTM D 91
 • analizatory punktu płynięcia
 • analizatory do badania skłonności pienienia
 • inne analizatory petrochemiczne : www.lin-tech.ch/english/methods.html

Orbis BV www.orbisbv.com nowość !!!

 • destylarki petrochemiczne wg ASTM D 86

Jenway www.jenway.com/en/index.php

 • pehametry, jonometry, konduktometry, tlenomierze,
 • kolorymetry, 
 • spektrofotometry, fluorymetry,
 • fotometry płomieniowe, 

Grant Instruments www.grant.co.uk/

 • łaźnie wodne, olejowe i specjalne,
 • łaźnie ultradźwiękowe,
 • łaźnie z wytrząsaniem.
 • stacje do zbierania danych typu SQUIRREL

GERO www.gero-gmbh.de/english

 • piece laboratoryjne, przemysłowe i specjalne,

FUNKE -GERBER www.funke-gerber.de nowość !!!

 • analizatory piwa
 • analizatory mleka

VITAL SENSORS

 • elektroniczne analizatory gęstości i koncentracji przepływie,