LGC Standards Sp. z o.o.

final-lgc-new-logo-cmyk.jpg

ul. M. Konopnickiej 1
Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki
tel. +48 (22) 751 31 40, 751 55 69, 498 70 13, 498 70 14
fax +48 (22) 751 58 45
e-mail: 
pl@lgcstandards.com
strona: www.lgcstandards.com

rm_group.jpg

   

LGC Standards
Materiały odniesienia i badania biegłości

Firma LGC Standards (dawniej LGC Promochem) obecna na polskim rynku laboratoryjnym od roku 1991, od roku 2000 wchodzi w skład LGC, grupy laboratoriów naukowo-badawczych i firm usługowo-produkcyjnych. LGC  pełni między innymi rolę Państwowego Instytutu Metrologicznego w Wielkiej Brytanii w zakresie pomiarów chemicznych i biochemicznych, wchodzi także w skład konsorcjum wytwarzającego Europejskie Materiały Odniesienia (ERM®, pozostali członkowie konsorcjum to IRMM i BAM).
Dzięki ścisłemu powiązaniu z jednym z najważniejszych europejskich ośrodków aktywnych w dziedzinie metrologii chemicznej LGC Standards jest nie tylko największym europejskim dostawcą materiałów odniesienia, certyfikowanych materiałów odniesienia i programów badania biegłości laboratoriów, ale także organizatorem seminariów i spotkań poświęconych tej tematyce. Szeroka sieć naszych biur, znajdujących się w wielu krajach europejskich, USA, Indiach i Chinach umożliwia nam również aktywną promocję polskich materiałów odniesienia na rynkach międzynarodowych.
Polskie biuro LGC Standards obejmuje swoim działaniem poza Polską: Bułgarię, Czechy, Litwę, Słowację, Rosję, Ukrainę, Białoruś i pozostałe kraje Wspólnoty Państw Niepodległych.

 Oferujemy:

  • wzorce analityczne, materiały odniesienia i certyfikowane materiały odniesienia dla laboratoriów zajmujących się różnymi dziedzinami analiz chemicznych
  • wzorce do najważniejszych farmakopei oraz publikacje Farmakopei Europejskiej, Amerykańskiej i Brytyjskiej
  • programy badania biegłości laboratoriów wykonujących analizy chemiczne i mikrobiologiczne
  • oryginalne szczepy wzorcowe i linie komórkowe pochodzące bezpośrednio z amerykańskiej kolekcji ATCC

Dążąc do stałego podnoszenia jakości naszych usług pracujemy zgodnie z systemem zapewnienia jakości zgodnym z normą ISO 9001:2000, co potwierdzone zostało certyfikatem nr FM 70437 wydanym przez BSI.

Więcej informacji o naszej firmie i jej ofercie odnajdą Państwo na stronach: 

Polecamy także stronę poświęconą metrologii w chemii i biologii www.nmschembio.org.uk, zawierającą szereg cennych informacji z tych dziedzin.