Uni-Export Instruments Polska

Uni-Export Instruments

ul. Ludwika Kickiego 4a lok. 50
04-369 Warszawa
tel: +48 22 626 87 86
fax:+48 22 626 87 85

e-mail: office@uni-export.com.pl
strona: www.uni-export.com.pl

Uni-Export Instruments

 

Autoryzowane przedstawicielstwo, sprzedaż i serwis urządzeń pomiarowych firm:

Quantachrome:

 • Piknometry gazowe (helowe) do pomiaru gęstości rzeczywistej ciał stałych oraz do wyznaczania zawartości komórek otwartych i zamkniętych w sztywnych piankach.
 • Porozymetry rtęciowe do pomiaru porowatości i dystrybucji wielkości porów.
 • Urządzenia do pomiaru powierzchni właściwej i porowatości oraz analizy adsorpcji fizycznej i chemicznej gazów (metody TPR, TPD, TPO)
 • Urządzenia do automatycznych pomiarów sorpcji wody i par cieczy
 • Urządzenia do przygotowywania próbek (odgazowanie).

Tescan:

 • Skaningowe mikroskopy elektronowe z szeroką gamą dodatkowych akcesoriów (stoliki, detektory EDS, WDS, EBSD, oprogramowanie
 • Modernizacja analogowych mikroskopów elektronowych
 • Materiały eksploatacyjne i akcesoria dla mikroskopii elektronowej

K.E. Developments:

 • Akcesoria do mikroskopów elektronowych: detektory SE, BSE, CL, EBIC, kamery podglądu komory, specjalne stoliki (grzejące, chłodzące, nietypowe uchwyty itp.)
 • Kompletne rozwiązania projektowane dla konkretnych mikroskopów – również dla starszych urządzeń.

Alicona:

 • Oprogramowanie do rekonstrukcji obrazów trójwymiarowych ze zdjęć cyfrowych pochodzących z mikroskopów skaningowych, AFM, mikroskopów optycznych.
 • Optyczne profilometry do obserwacji powierzchni 3D i pomiaru chropowatości oraz innych parametrów.

Varian:

 • Pompy próżniowe: rotacyjne, membranowe, turbomolekularne, dyfuzyjne i jonowe, bezolejowe pompy wstępne typu scroll.
 • Kompletne stanowiska pompowe (wysokiej próżni)
 • Głowice próżniowe, próżniomierze i systemy pomiaru próżni
 • Helowe detektory szczelności
 • Regeneracja i naprawa pomp próżniowych
 • Zawory, złącza i armatura próżniowa

Leco:

 • Analizatory do oznaczania zawartości węgla, siarki, azotu, tlenu, wodoru w materiałach stałych, organicznych i nieorganicznych.
 • Spektrometry emisyjne do pomiaru składu chemicznego materiałów z możliwością analizy zmian stężenia pierwiastków do głębokości 100 mikrometrów.
 • Sprzęt metalograficzny: przecinarki, praski, szlifierko-polerki.
 • Twardościomierze i zaawansowane, automatyczne systemy pomiaru twardości.
 • Analizatory zawartości tłuszczu i białka.
 • Kalorymetry, TGA, analizatory do określania wilgoci, części lotnych, zawartości węgla organicznego i nieorganicznego w materiałach stałych.