Tusnovics Instruments Sp. z o.o.

Tusnovics Instruments Sp. z o.o.

ul. Bociana 4a/49a
31-231 Kraków
tel. +48 12 633 13 54
fax: +48 633 76 46
e-mail: 
office@tusnovics.pl
strona: www.tusnovics.pl

 

   

Firma Tusnovics Instruments Sp z o.o. oferuje aparaturę laboratoryjną do badania przetworów naftowych, oceny własności fizykochemicznych paliw płynnych, olejów smarowych, cieczy eksploatacyjnych, smarów, olejów i smarów w eksploatacji i asfaltów oraz specjalistyczną aparaturę do analiz spektralnych, termicznych, oznaczania klasy czystości, wielkości cząstek w zakresie mikro i nano, potencjału zeta, własności reologicznych oraz badania własności trybologicznych i przeciw zużyciowych.
Aparatura jest stosowana w laboratoriach paliwowych producentów i dystrybutorów, w Instytutach badawczych i uczelniach, w laboratoriach przemysłowych, chemicznych, farmaceutycznych badań polimerów, ochrony środowiska, kryminalistycznych i policyjnych oraz w wielu laboratoriach usługowych.

Oznaczania temperatury zapłonu, składu frakcyjnego metodą destylacji, prężności par, zawartości żywic, stabilności oksydacyjnej, testów pienienia, deemulgowalności i innych specjalistycznych badań wg norm ASTM, EN, ISO, PN-EN-ISO.

MId FT-IR dla oceny własności paliw płynnych:
Spektrometry rentgenowskie oparte na zasadzie MWXRF do oznaczania siarki w paliwach płynnych wg PN EN ISO 20884, PN-EN 15485, ASTM D7039, ASTM D2622.
Spektrometry rentgenowskie MWXRF dla oznaczania śladowych i % -wych zawartości chloru w przetworach naftowych, olejach przepracowanych, transformatorowych (PCB), chloru i chlorków w ropie naftowej, chloru w wodach.
Spektrometry EDXRF z oprogramowaniem dla współczynników fundamentalnych i możliwością pomiaru wielu pierwiastków jednocześnie bez czasochłonnej i kłopotliwej kalibracji.
Spektrometry Ramana przenośne i laboratoryjne

W zakresie mikro cząstek
W zakresie nano czastek
Z możliwością pomiaru potencjału zeta
Analizatory klasy czystości

  • Urządzenia do badań trybologicznych, zużyciowych i przeciw zużyciowych, do oceny zarówno części maszyn, powłok specjalnych w inżynierii materiałowej 
  • Urządzenia do oczyszczania rozpuszczalników, rozdzielania substancji chemicznych metodą wysokowydajnych, zautomatyzowanych procesów destylacji na kolumnach koncentrycznych, z wirująca wstęgą w warunkach normalnych i próżni, do destylacji ropy naftowej wg ASTM 

D 1160, 2892, 5236

Firma Tusnovisc Instruments oferuje również szeroką gamę certyfikowanych materiałów odniesienia i wzorców dla laboratoriów paliwowych, chemicznych, środowiskowych, farmaceutycznych, toksykologicznych, medycznych, kryminalistycznych i policyjnych.

Szersze informacje o ofercie materiałów odniesienia znajdziecie Państwo na naszej stronie:
Certyfikowane materiały odniesienia i wzorce.
Wzorce dopalaczy, związków farmakologicznych oraz substancji narkotycznych.