PerkinElmer Polska Sp. z o.o.

perkinelmer.png

ul. Wołoska 9
02-583 Warszawa
tel. +48 22 310 88 00
fax +48 22 310 88 01
e-mail: Biuro.PL@perkinelmer.com

strona:
www.perkinelmer.pl

prekin_elmer.gif

   

  Firma PerkinElmer, Inc. jest od ponad 60 lat czołowym producentem aparatury analitycznej na świecie.
W chwili obecnej firma dzieli się na dwa podstawowe działy: Life and Analytical Sciences i Optoelectronics.
  PerkinElmer Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem firmy PerkinElmer, Inc. na rynku polskim. Nasza oferta obejmuje kompletne systemy analityczne przeznaczone zarówno do prac naukowo-badawczych jak i rutynowych analiz kontrolujących przebieg procesów technologicznych lub jakość gotowych produktów.
  PerkinElmer Polska prowadzi autoryzowany serwis aparatów firmy PerkinElmer oraz sprzedaż akcesoriów, części zamiennych i zużywalnych.
  PerkinElmer Polska jest również organizatorem szkoleń z zakresu obsługi oferowanego sprzętu oraz szkoleń metodycznych. Oferujemy także pomoc aplikacyjną pomagającą w rozwiązywaniu specyficznych problemów analitycznych naszych klientów. 

Nasza oferta w zakresie aparatury analitycznej to:

Analiza chemiczna

 • Spektrometry absorpcji atomowej
 • Spektrometry ICP-OES
 • Spektrometry ICP-MS
 • Spektrometry UV/VIS 
 • Spektrometry FT-IR
 • Spektrometry Ramana
 • Spektrometry luminescencyjne
 • Chromatografy gazowe z oprzyrządowaniem
 • Chromatografy gazowe z detektorem MS
 • Systemy Arnel gotowych aplikacji GC
 • Systemy chromatografii cieczowej
 • Analizatory termiczne
 • Analizatory elementarne
 • Systemy zarządzania pracą laboratoriów LIMS

BioDiscovery

 • Genetyka i proteomika (drukawanie i pomiar mikromacierzy)
 • Systemy detekcji (czytniki mikropłytek, MALDI-oTOF)
 • Wizualizacja i analiza żywych komórek
 • Radiometria (pomiary izotopów promieniotwórczych, liczniki scyntylacyjne)
 • Automatyczne systemy przygotowania próbek (Liquid handling)
 • Odczynniki i związki znakowane izotopami promieniotwórczymi
 • Diagnostyka kliniczna i genetyczne badania przesiewowe