Analityka 4/2008

 

Podsumowując kolejny rok działalności czasopisma, chciałbym zwrócić uwagę Państwa nie na konkretny materiał, lecz na dział „Konferencje, sprawozdania". Z numeru na numer, z roku na rok dział ten stał się witryną prezentującą relacje z najbardziej znaczących imprez naukowych z dziedziny chemii analitycznej w Polsce. Zdarzało nam się również relacjonować przebieg konferencji zagranicznych, szczególnie wtedy, gdy polska obecność na nich była mocno zaznaczona lub były one istotne dla rozwoju chemii analitycznej...

 

Artykuły:

Nauka
- Spektrometria mas w analizie elementarnej - tajniki procedury pomiarowej. Cz. II
- Ekstrakcja membranowa - bezrozpuszczalnikowa technika izolacji i/lub wzbogacania analitów organicznych z ciekłych próbek środowiskowych i płynów biologicznych
- Mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej (SPME) w teorii i praktyce. Cz. I - teoria

Praktyka
- Hieny w akcji
- Metody określania autentyczności miodów. Cz. 2. Dbajmy o jakość miodu
- Badania właściwości przeciwutleniających związków pochodzących z najczęściej spożywanych owoców i warzyw.

Archeometria
- Określenie strony sitowej wytworów papierniczych fundamentem dla dalszych badań. Cz.1. Zastosowanie metod niszczących

Polemiki, problemy
- Nos elektroniczny - użyteczne narzędzie w analizie żywności