Analityka 1/2009

W numerze

W bieżącym numerze „Analityki” trzon merytoryczny stanowi jedenaście dużych artykułów. Różnorodność ich tematyki jest tak duża, że każdy powinien znaleźć coś interesującego dla siebie. Od materiałów nowej generacji dla potrzeb bioanalityki, poprzez metody chemometryczne w monitoringu środowiska, do zagrożeń, jakie niosą ze sobą hormony płciowe w środowisku.

Początek nowego roku kalendarzowego jest zawsze okazją do podsumowań, postanowień i snucia planów na przyszłość. Nie inaczej jest i w naszym Wydawnictwie.

Za podsumowanie roku (szczególnie jego drugiej połowy) należy uznać zamieszczone w tym numerze liczne sprawozdania z konferencji, seminariów czy sympozjów. Było ich dużo o co nas cieszy najbardziej, zechcieliście Państwo podzielić się z Czytelnikami „Analityki” swoimi refleksjami na ich temat. Te konferencje, którym patronowaliśmy, oznaczone charakterystycznym żółtym znaczkiem przy tytule i w spisie treści, mają dodatkowy serwis fotograficzny zamieszczony na naszej stronie internetowej www.malamut.pl Jeśli sprawozdania uznamy za pewnego typu podsumowanie, to dział następny, zawierający zaproszenia na konferencje potraktować możemy jako jeden z planów na przyszłość. Druga część tych planów to plany wydawnicze.  Nadchodzącym roku planujemy wydanie kolejnych dwóch pozycji książkowych. Uzupełnią one i powiększą naszą biblioteczkę chemika analityka, której wydanie planujemy za parę lat. Jak zwykle sezon imprez wystawienniczych i konferencji otwierają targi EuroLab. To już 11 edycja tej imprezy. Tym razem spotkamy się w nowej, komfortowej hali wystawienniczej MT Polska. Oczekujemy Państwa jak zwykle z najnowszym numerem „Analityki” i naszą ofertą książkową.

Artykuły:

Nauka:

-        Materiały nowej generacji dla potrzeb bioanalityki

-        Platyna i Hafn – analityczna para w technice ICP MS

-        Metody analityczne wspomagające tworzenie żywności funkcjonalnej

-        Mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej (SPME) w teorii i praktyce – Cz. II – praktyka

Praktyka:

-        Dozymetria pasywna dogodne narzedzie do badania zaniczyszczeń środowiska wodnego

-        Czy monitoring środowiska jest możliwy bez stosowania metod chemometrycznych?

-        Bezpłatne oprogramowanie chromatografii gazowej

-        Kulisy akcji…

Archeometria:

-        Określenie strony sitowej wytworów papierniczych fundamentem dla dalszych badań – Cz. II. Zastosowanie metod nieniszczących

Polemiki, problemy

-        Hormony płciowe w środowisku zagrożenia, jakie niosą ze sobą

-        Biowskaźniki źródłem informacji o nieprawidłowościach występujących w organizmie człowieka w kontekście zaburzeń autystycznych u dzieci

-        Rada Programowa Wydawnictwa MALAMUT

-        Wody spływne z dachów budynków źródło informacji o poziomie antropopresji

Ludzie chemii:

-        Droga Aarona Ciechanovera do Nagrody Nobla

Konferencje, Sprawozdania:

-        III Konferencja „Reologia – teoria, praktyka i zastosowanie”

-        ESAS ‘08

-        Chromatografia i spektrometria mas

-        GBC rodzinnie

-        III Konferencja „Analityczne zastosowanie chromatografii cieczowej”

-        IV Konferencja „Chemometria – metody zastosowania”

-        Cykl seminariów firmy Radwag „Ważenie – teoria i praktyka”

-        Posiedzenie Komitetu Chemii Analitycznej PAN

-        Testchem – Szkoleniowe spotkanie użytkowników analizatorów rtęci

-        Ogólnopolska Konferencja „Jakość w chemii analitycznej 4”

-        Wręczenie nagród fundacji na rzecz Nauki Polskiej

-        VIII Konferencja „Analiza chemiczna w ochronie zabytków”

Konferencje, Zaproszenia:

-        Bieżące informacje i zaproszenia na spotkania chemików analityków

Kursy, szkolenia:

-        Informacje o szkoleniach i kursach branżowych

Porównania międzylaboratoryjne:

-        LRM gleba 1

-        Wody naturalne 13

Z ostatniej chwili:

-        Durcon 10 lat

-        Laboratorium POCH SA

Nowości wydawnicze:

-        Podstawy chemii analitycznej

-        Biologiczne przetwarzanie odpadów

Nowości:

-        Nowości w wyposażeniu laboratoriów