Analityka 01/2007

Oddając do rąk bieżący numer „Analityki”, chciałbym w nim polecić nie tylko artykuły główne, lecz również liczne sprawozdania z sympozjów, konferencji i seminariów. Świadczą one dość wyraźnie o aktywności chemików analityków w ostatnim czasie. Oprócz tych relacji można także znaleźć omówienie innych imprez – równie ważnych, naszym zdaniem , dla środowiska. Do nich zaliczyć należy wręczenie „polskich Nobli”, czyli nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wybitnym polskim naukowcom. Ta doroczna uroczystość gromadzi kwiat polskich uczonych, a lista oficjalnych gości dobrze oddaje stosunek władz do roli, jaką nauka powinna odgrywać w życiu społeczeństwa.


Artykuły:


Nauka
- Spektrometria mas we współczesnej analityce Cz VI: Badanie specjacji pierwiastków metodami sprzężonymi z ICP­‑MS
- Analiza próbek stałych na zawartość pierwiastkówśladowych metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej, Cz. I
- Strategia badania mechanizmu dezaktywacji metali przez rośliny. Cz. II: Genomika i specjacja bionieorganiczna „za pan brat”

Praktyka

- Czad atakuje zwłaszcza zimą!
- Ocena statystyczna kalibracji metod analitycznych
- Niepewność wyniku miareczkowania kwasowo-zasadowego
- Chromatografia jonowa – nowoczesna technika w analityce specjacyjnejnieorganicznych jonów
- Pobieranie próbek – kontrowersyjny element budżetu niepewności

Polemiki, problemy

- Metody analityczne w badaniu obiegu substancji biologicznieczynnych w środowisku. Pozostałości środków ochrony roślin