Archives

Analityka 04/2002

Tym numerem „Analityka” zamyka kolejny rok obecności na rynku. W takiej chwili przychodzi czas na refleksję i próbę podsumowania dotychczasowej działalności. Konsekwentna promocja pisma na różnego rodzaju targach, konferencjach i sympozjach pozwoliła nam dotrzeć do kolejnych grup laboratoriów, w których „Analityka” nie była jeszcze znana, co zaowocowało dalszym wzrostem liczby prenumeratorów. Z satysfakcją chcemy również donieść Państwu, że w tym roku „Analityka” zyskała uznanie Komitetu Badań Na...

Analityka 03/2002

Obserwując ilość odbywających się konferencji, sympozjów czy seminariów, można zauważyć, że aktywność chemików analityków zmienia się w zależności od pory roku. Porami aktywnymi są wiosna i jesień, a zdecydowanie niższą aktywnością charakteryzują się zima i lato, kiedy to życie seminaryjno-konferencyjne zamiera. Odzwierciedleniem tej prawidłowości jest zawartość oddawanego właśnie w Państwa ręce numeru „Analityki”. Tym razem rozbudowany został dział zawierający sprawozdania z konferencji, seminariów, s...

Analityka 02/2002

Przeglądając spis treści bieżącego numeru „Analityki”, zastanawiałem się, który materiał polecić Państwu szczególnie. Rekomęduję więc relację z wydarzenia, jakim była IV edycja targów EuroLab. Obok omówienia i oceny targów mogą Państwo obejrzeć również bogaty serwis fotograficzny, który lepiej niż słowa oddaje charakter tej imprezy. Ponadto w dziale „Nowości” znajdą Państwo omówienie  i prezentację tych przyrządów, które zostały nagrodzone medalami lub wyróżnione dyplomami. W dziale „Polemiki i p...

Analityka 01/2002

W  bieżącym numerze „Analityki”, otwierającym trzeci rok obecności czasopisma na rynku wydawniczym, oprócz stałych działów i kontynuacji, rozpoczętych w poprzednich numerach, tematów  nowością  jest przedruk artykułu z czasopisma „Fresenius J. Anal. Chem”. Zdecydowaliśmy się  zaprezentować go  polskim czytelnikom  ze względu na aktualność poruszanej  problematyki, a mianowicie -  metrologii w chemii analitycznej. Nie bez znaczenia jest fakt, że autorzy to uznane autorytety w tej dziedzinie, a inst...

Analityka 04/2001

Oddawany w Państwa ręce numer „Analityki” kończy drugi rok obecności pisma na rynku. Jest nam niezwykle przyjemnie, że przyjmujecie Państwo nasze starania z przychylnością i życzliwym zainteresowaniem, co uwidacznia zwiększająca się z numeru na numer liczba czytelników. To cieszy i równocześnie zobowiązuje. Zgodnie z sugestiami Państwa staramy się, aby każdy numer czasopisma zawierał artykuły z różnych dziedzin analityki. Jednocześnie staramy się iść z duchem czasu i zwracamy szczególną uwagę na...

Analityka 03/2001

Oddając w Państwa ręce kolejne wydanie „Analityki” chciałbym zwrócić szczególną uwagę na dział zwierający sprawozdania z konferencji i sympozjów. W tym numerze jest on wyjątkowo bogaty. Chciałbym również zwrócić uwagę na sprawozdanie z otwarcia na Uniwersytecie Warszawskim pracowni ICP-MS. Jest to ważne wydarzenie nie tylko dlatego, że jest to pierwszy w Polsce tego typu przyrząd w placówce naukowo-dydaktycznej, lecz godne podkreślenia jest też i to, że pracownia ta powstała przy współpracy dwóc...

Analityka 02/2001

Przeglądając spis treści oddawanej do druku „Analityki”, długo się zastanawiałem, na co szczególnie chciałbym wrócić uwagę w tym numerze. Na pewno na nią zasługuje druga część artykułu dotycząca dioksan. Temat ten, żywe zainteresowanie, będziemy kontynuowali jeszcze w następnych numerach, tak aby w jak najpełniejszy sposób wyjaśnić analitykę tej grupy związków, pokazać zagrożenia z nim związane, jak również obalić mity krążące na temat tych substancji. Dla osób śledzących postępy w różnych dziedz...

Analityka 01/2001

Przygotowując się do napisania słowa wstępnego do tego numeru, sięgnąłem do tekstu zamieszczonego w numerze 1 „Analityki” z ubiegłego roku, kiedy to rozpoczynaliśmy działalność. Z satysfakcja muszę stwierdzić, że deklarowane wtedy zamierzenia i cele zostały w dużej mierze spełnione lub są z powodzeniem realizowane. Wydaje się, że zawartością poszczególnych numerów zainteresowaliśmy środowisko ludzi zajmujących się bezpośrednio analityką chemiczną lub też tych, którzy jedynie wykorzystują wyniki t...

Analityka 04/2000

Oddając w Państwa ręce czwarty numer „analityki”, a więc ostatni w tym roku, nasuwają się różne refleksje. Od tych patetycznych, że to ostatni numer „Analityki” w tym wieku, do tych bardziej przyziemnych, dotyczących  środowiska analityków. Ten numer „Analityki” zamyka pierwszy rok wydawania czasopisma. Jest to moment, w którym chciałbym w paru słowach podsumować nasze dotychczasowe działania. Sądząc po korespondencji i rozmowach na licznych konferencjach, na których „Analityka” była promowana, pism...

Analityka 03/2000

Każdy następny, oddawany w Państwa ręce numer „Analityki” różni się trochę od numerów poprzednich. Różnice te wynikają zarówno z „docierania się” pisma, jak i poszukiwania najlepszej jego formy i formuły, tak aby brali Państo kolejny numer „Analityki” z przyjemnością do ręki i mogli znaleźć w nim coś interesującego. Jak zawsze jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i sugestie dotyczące, formy, jak i treści czasopisma. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe listy i e-maile i czekam na dalsze Państwa uwag...

Analityka 02/2000

Przygotowując do druku ten numer „Analityki” staraliśmy się już uwzględnić pierwsze uwagi Państwa co do treści i formy czasopisma. Przekazywane są one głównie w ustnej formie w trakcie licznych spotkań i konferencji, na których „Analityka” jest obecna i w promocyjnej ofercie dociera do Państwa. Zachęcamy ponownie do przesyłania na adres redakcji swoich uwag, propozycji i komentarzy, przypominając, ze to czytelnicy, czyli Państwo, będą kształtować ostateczną treść i formułę „Analityki”. Tak się...

Analityka 01/2000

Oddając do rąk Państwa pierwszy numer czasopisma „Analityka”, wszyscy jesteśmy - zarówno odpowiedzialni za część merytoryczną, jak i techniczną -  pełni emocji i obaw, jak zostanie ono przyjęte i ocenione. Na rynku wydawniczym istnieje wiele różnych pism zajmujących się mniej lub bardziej zbliżoną tematyką. Do naszych laboratoriów docierają liczne czasopisma angielsko, czy niemieckojęzyczne, przeważnie przeznaczone dla wąskich grup odbiorców i w dużej części finansowane przez firmy produkujące aparatur...