Archives

Analityka 04/2006

Zanim się obejrzeliśmy już mija kolejny rok i przyszedł czas na podsumowanie. Cieszy mnie niezmiernie, że „Analityka” – sądząc po liczbie prenumeratorów i intensywności kontaktów z redakcją – wzrosła bardzo mocno w środowisko chemików analityków. W dalszym ciągu będziemy się starali nie zwieść Państwa zaufania i więź tę umacniać.Jak do tej pory, tak i ten numer czasopisma jest różnorodny tematycznie, choć tym razem przewagę uzyskały techniki spektrometryczne.     Artykuły:Nauka - Występowanie i oznaczanie lotnych kwas...

Analityka 02/2006

Od tego wydania wprowadzamy nowy dział „Laboratorium na co dzień”, w którym będziemy zamieszczać artykuły dotyczące codziennych problemów i rutynowych działań. Będą to materiały zawierające tematy praktyczne, z którymi „walczymy” w naszych laboratoriach. Po prostu praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka. Mamy przygotowane pierwsze teksty, ale z uwagą wysłuchamy Państwa propozycji i będziemy sukcesywnie poruszać te sprawy, które ułatwią i usprawnią pracę laboratoryjną.   Artykuły:   Nauka   - Występowanie i oznaczanie lotnych kwa...

Analityka 01/2006

Zwyczajowo pierwszym numer „Analityki” nie tylko podsumowuje rok miniony, lecz również zapowiada zdarzenia, jakie nas czekają w najbliższych miesiącach. To, co wyróżnia czasopismo do poprzednich wydań, to bardzo duża liczba sprawozdań i omówień konferencji, sympozjów czy jubileuszów, takich jak np. 50-lecie Wydziału Chemii UW. Świadczy to dobrze o środowisku chemików analityków. Z roku na rok wykazują oni coraz większą aktywność i chęć podzielenia się na szerszym forum swoimi osiągnięciami.   Arty...

Analityka 04/2005

Tematyka tego numeru „Analityki” jest wyjątkowo zróżnicowana; od chemometrii poprzez spektrometrię mas i kapilarną elektroforezę strefową do neutronowej analizy aktywacyjnej. Interesujące są nie tylko same metody badawcze, lecz również obiekty poddane analizie tymi metodami. Jak najbardziej na czasie – ze względu na przyznaną w tym roku Nagrodę Nobla z medycyny – jest artykuł o diagnostyce Helicobacter pylori przy zastosowaniu kapilarnej elektroforezy strefowej. W zupełnie inny świat wprowadza na...

Analityka 03/2005

Okres wiosenny obfituje w liczne konferencje, sympozja i spotkania. Każdego roku staramy się drukować sprawozdania z tych imprez, tak aby ci, którzy nie mogli w nich uczestniczyć, poznali choćby w skrócie ich przebieg, a ci którzy byli – żeby mogli skonfrontować swoje wspomnienia z zamieszczonymi relacjami. Jednocześnie chciałbym poinformować wszystkich czytelników, że pełny serwis fotograficzny zamieścimy na stronie internetowej Wydawnictwa. Jeśli ta forma reportaży zostanie zaakceptowana przez P...

Analityka 02/2005

Przeglądając uważnie zawartość tego numeru „Analityki”, chciałbym szczególnie zachęcić do przeczytania dwóch artykułów. Jeden – otwierający numer, traktuje o mikotoksynach, drugi zaś – o biotestach. Artykuły te tematyczne odległe łączy wspólna cecha – dotyczą one tematyki znajdującej się na pograniczu chemii i biologii. Nie od dziś wiadomo, że na styku nauk powstają rzeczy szczególne ciekawe i często stymulujące dalsze badania. Wykorzystując wyrafinowane metody analityczne, którymi dysponuje obecnie...

Analityka 01/2005

Chciałbym zwrócić szczególną uwagę Państwa na dwa wydarzenia niebędące konferencjami, ale mające duże znaczenie. Pierwszym z nich jest z pewnością doroczne wręczenie nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Cieszy , że wśród laureatów kolejny raz znaleźli się chemicy. Ich stała obecność wśród nagradzanych uczonych świadczy o wysokim poziomie naukowym polskiej chemii. Drugim wydarzeniem o wiele mniej spektakularnym, ale niezmiernie ważnym, była kolejna inauguracja Podyplomowego Studium Metrol...

Analityka 04/2004

Ten numer „Analityki” zamyka kolejny, już piąty rok wydawania pisma. Cieszę się, że zostało ono zaakceptowane w środowisku i dzięki dużemu zainteresowaniu ze strony Państwa możemy na łamach pisma zamieszczać materiały o najnowszych kierunkach i osiągnięciach w chemii analitycznej. Staram się tak układać każdy numer czasopisma, aby znalazł się w nim różnorodny materiał mogący zainteresować ja najszersze grono czytelników. W ostatnim czasie sporo miejsca w „Analityce” zajmują problemy metrologii chemicz...

Analityka 03/2004

Jesienny numer „Analityki” zawiera bardzo zróżnicowany materiał. Oprócz omawiania zagadnień, jakimi chemik analityk spotkać się może na co dzień w swoim laboratorium, przedstawiamy również tematy będące w centrum zainteresowania najlepszych laboratoriów badawczych. Miło nam jest znów poinformować o sukcesie kolejnego chemika analityka. Tym razem prof. Bogusław Buszewski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu został uhonorowany najwyższym odznaczeniem Słowackiego Towarzystwa C...

Analityka 02/2004

Pracując nad tym numerem „Analityki” w kwietniu, odliczamy dni, jakie dzielą nas od wstąpienia do Unii Europejskiej. Odbierając go z drukarni, będziemy już jej pełnoprawnym członkiem. Oczywiście, ta symboliczna data nie zmieni radykalnie niczego w naszym życiu, ale na pewno przejdzie do historii. Jako czasopismo będziemy uważnie obserwować wszelkie sukcesy naszej chemii analitycznej i na bieżąco informować o nich. Taką wiadomością z ostatniej chwili jest informacja o nagrodzeniu prof. Ewy Bulskiej z U...

Analityka 01/2004

Dwa najbliższe numery „Analityki” będą numerami niezwyczajnymi. Choć dzielić je będzie jedynie trzy miesiące, ukażą się w różnych epokach. Numer oddawany właśnie w Państwa ręce jest ostatnim przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a następny będzie pierwszym, jaki ukaże się już w Zjednoczonej Europie. Powracając do bieżącego zeszytu, to chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jego zawartość. Jak co roku jest obszerniejszy od pozostałych. Spowodowane jest to zbliżającymi się targami EuroLab, na...

Analityka 04/2003

Kończąc kolejny rok wydawania „Analityki”, cieszy nas duże zainteresowanie z Państwa strony. Świadczy o tym zwiększające się zarówno grono czytelników, jak i autorów. Jako pismo dla całego środowiska chemików analityków, a dokładniej mówiąc dla wszystkich tych, którym przyszło zająć się analityką chemiczną, chcemy towarzyszyć Państwu zarówno w chwilach sukcesów, jak i w rozwiązywaniu trudnych problemów analitycznych. Obecność na liście czasopism punktowanych KBN w Zespole Chemii, Technologii Che...

Analityka 03/2003

W tym roku nieprzypadkowo wszystkie numery „Analityki” zawierają materiały poświęcone analizie wody. Chcemy w ten sposób podkreślić, że rok 2003 został ogłoszony przez UNESCO rokiem wody. Zarówno ilość, jak i jakość wody dostępnej dla człowieka jest problemem nie tylko w skali Polski, lecz również jest to ogromny problem w skali całego świata. Mając tego świadomość, problematyka ta będzie gościła na łamach „Analityki” również w następnych numerach. Ponadto w numerze zamieściliśmy, jak zwykle, zr...

Analityka 02/2003

W wiosennym numerze „Analityki” chciałbym zwrócić Państwa uwagę na artykuł przedstawiający laboratoria analityczne Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej. Zarówno aktualna tematyka, jak i interesująca forma przedstawienia zagadnienia powodują, że czyta się go z dużym zainteresowaniem. Niedługo minie już sto lat od chwili, gdy po raz pierwszy w konwencji haskiej  próbowano zakazać użycia broni chemicznej. Na ile były to działania skuteczne, wiemy z historii z najnowszą włącznie. Pozostając przy...

Analityka 01/2003

Od dwóch lat na pierwszej okładce „Analityki” nasi Czytelnicy znajdują zdjęcia zabytkowego wyposażenia laboratoriów. W 2001 roku były to przyrządy pochodzące ze zbiorów Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2002 roku okładkę ozdabiały fotografie starego wyposażenia apteki będącego dekoracją „Apteki przy Willowej” w Warszawie. W tym roku na kolejnych okładkach „Analityki” zaprezentujemy ryciny przedstawiające przyrządy i wyposażenie laboratoryjne, jakim na początku XX wieku dysponował chem...