V Ogólnopolska Konferencja „Jakość w chemi analitycznej”

Konferencja zorganizowana przez Centrum Badań Ekologicznych PAN,
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Komitet Chemii Analitycznej
PAN, Stowarzyszenie RefMat.
Sympozjum poświęcone zostanie problemom zapewnienia jakości
wyników w analizie chemicznej.

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa do 10 Listopada 2011 r.

 

Tematyka konferencji obejmowała będzie następujące zagadnienia:
Metrologia w pomiarach chemicznych

  • Aspekty prawne związane z systemem metrologicznym
  • Rola badań międzylaboratoryjnych
  • Badania międzylaboratoryjne w Polsce (organizacja i udział)
  • Rola certyfikowanych materiałów odniesienia w pomiarach analitycznych
  • Rola akredytacji w zapewnieniu jakości wyników.

 


See more