Nowość - książka "Techniki elektromigracyjne"

Techniki elektromigracyjne – teoria i praktyka. To wieloautorskie opracowanie dotyczy wszystkich aspektów rozdzielania, całej gamy związków, zachodzącego w kapilarze i cienkiej warstwie. W poszczególnych rozdziałach zwrócono uwagę na aspekty teoretyczne, aparaturowe, jak również stronę zastosowań ze szczególnym uwzględnieniem związków biologicznie aktywnych. Osobną część stanowi analiza jakościowa i ilościowa, w tym interpretacja elektroferogramów. Zamiarem naszym było pokazanie co było, co jest i czego możemy oczekiwać w najbliższym czasie w rozwoju technik elektromigracyjnych, odnosząc się do dwuwymiarowej elektroforezy żelowej (2DE), różnych odmian elektroforezy kapilarnej i elektrochromatografii (CEC), izotachoforezy (ITP) oraz systemów zminiaturyzowanych (technologii czipowej, układów Lab-on-a-chip).


See more