Nowość - książka "PLATYNOWCE"

Pierwsza w Polsce monografia na temat „Platynowce. Zastosowanie i metody oznaczania” została przygotowana przez specjalistów zajmujących się analizą platynowców z wiodących ośrodków naukowych w kraju. Tematyka niniejszego opracowania jest interdyscyplinarna i zgodna z najnowszymi trendami we współczesnej chemii analitycznej, gdyż dotyczy również zagadnień z pogranicza farmacji, biochemii, chemii środowiska i chemii medycznej. Monografia podzielona jest na 4 zasadnicze części omawiające: występowanie i współczesne zastosowanie platynowców, ich właściwości chemiczne, instrumentalne metody oznaczania platynowców i ich praktyczne zastosowanie w analizie różnego typu próbek oraz metody przygotowania próbek do oznaczania, ze szczególnym uwzględnieniem techniki ekstrakcji do fazy stałej. Dodatkowo pozycję uzupełniono o rozdziały dotyczące zagadnień oznaczania platynowców w materiałach klinicznych i farmaceutycznych oraz przygotowania roślinnego materiału kontrolnego zawierającego platynę.


See more