Analityka 4/2015

W numerze 
(streszczenia arykułów)

Podsumowując kolejny rok czasopisma, chciałbym zwrócić uwagę Państwa
nie na konkretny materiał, lecz na dział „Wydarzenia”. W ubiegłym numerze
gratulowaliśmy prof. Ewie Bulskiej wyboru przez IUPAC na „Distinguished
Women in Chemistry”. Tym razem szczególne gratulacje należą się
prof. Jackowi Namieśnikowi z Politechniki Gdańskiej.
Miło nam donieść, że Senaty dwóch renomowanych uczelni − Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie oraz
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego −,podjęły uchwały o przyznaniu tytułu
doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Jackowi Namieśnikowi. Do dwóch
doktoratów honoris causa należy dodać również Nagrodę Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe w działalności
na rzecz rozwoju społeczeństwa.
Polecam również uwadze Państwa dział „Konferencje, sprawozdania”.
Dział ten stał się witryną prezentującą relacje z najbardziej znaczących imprez
naukowych z dziedziny chemii analitycznej w Polsce. Liczba konferencji,
sympozjów czy kongresów z każdym rokiem wzrasta i podjęcie decyzji, na
których z nich być obecnym, jest bardzo trudna. Wydaje się, że sprawozdania,
szczególnie z konferencji odbywających się cyklicznie, mogą być pomocne
w ich podjęciu. Tym z Państwa, którzy nie mogą czynnie w nich uczestniczyć,
pozwala zapoznać się z ich przebiegiem i najnowszymi pracami z zakresu
chemii analitycznej.
Na naszej stronie internetowej (www.malamut.pl) można znaleźć bogatą
dokumentację fotograficzną z konferencji, których „Analityka” była patronem
medialnym bądź na które byliśmy zaproszeni.
Odsyłam także do działu „Konferencje, zaproszenia”, który jest kalendarzem
imprez planowanych w najbliższym czasie. Pozwala on z wyprzedzeniem
zaplanować swoją aktywność konferencyjną. Daje również możliwość
organizatorom zaplanowania terminu własnej konferencji, tak aby nie
kolidował on z innymi wydarzeniami o podobnej tematyce.
Zamykając tym numerem „Analityki” na pewno niełatwy, ale i niepozbawiony
sukcesów rok, chciałbym złożyć wszystkim najszczersze życzenia zdrowia,
pogody ducha, pomyślności i wzajemnego zrozumienia z okazji świąt Bożego
Narodzenia, a na Nowy Rok życzę sukcesów, realizacji najskrytszych marzeń,
zarówno tych analitycznych, jak i najbardziej osobistych.

Artykuły:

Nauka

 • Efekty matrycowe w chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas
 • Metody analizy sensorycznej jako narzędzie do oceny uciążliwości zapachowej powietrza atmosferycznego Cz. I. Podstawy teoretyczne
 • Scenariusz zapewnienia spójności pomiarowej w pomiarach wykorzystujących chromatografię gazową
 • Analityka i ocena ryzyka występowania farmaceutyków w środowisku Cz. IV. Zastosowanie technik chromatografii cieczowej do oznaczania farmaceutyków w środowisku
Praktyka
 • Oznaczanie delta-9-tetrahydrokanabinolu
 • Niebezpieczeństwo ukryte w żywności − aminy biogenne Cz. I. Charakterystyka, występowanie i aspekty zdrowotne
 • Cyjanki− właściwości. Toksyczność i analityka
 • W jaki sposób oceniać jakość powietrza w kabinie samochodu?
Archeometria
 • Skuteczność biobójcza waporyzowanego nadtlenku wodoru na podstawie oceny zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni skórzanych butów przechowywanych na terenie byłego KL Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Polemiki, problemy
 • W sieci nanocząstek srebra
 • Rozwój technik chromatograficznych – zastosowanie w polskich laboratoriach zajmujących się analizą farmaceutyczną
 • Paznokcie nie tylko do obgryzania, a włosy nie tylko do wyrywania – czyli laboratoryjna analiza ich składu
 • Analityka chemiczna w oczyszczalniach ścieków. Zagospodarowanie osadów ściekowych oraz aspekty prawne z tym związane
Wydarzenia
 • Nowe władze Polskiego Towarzystwa Chemicznego
 • Profesor Jacek Namieśnik od magistra inżyniera do doktora honoris causa
Konferencje, sprawozdania
 • V Krajowa Konferencja Bioindykacyjna „Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych”
 • IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej „Chemia analityczna to ciągłe wyzwania”
 • 8th Congress on Application of Raman Spectroscopy in Art and Archaeology (RAA2015)
 • XXIV Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne „Bezpieczna żywność i racjonalne żywienie podstawą zdrowia człowieka”
 • 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Sekcja Chemii Analitycznej i Środowiska
Konferencje i zaproszenia
 • Kalendarz konferencji, kursów i szkoleń
Prenumerata
 • Kupon prenumeraty
Nowości
 • Nowości w wyposażeniu laboratoriów