Analityka 4/2011

W numerze 
(e-wydanie - streszczenia arykułów)

 

Oddając w Państwa ręce ten numer „Analityki", zachęcam do zapoznania się z całością materiałów w nim zamieszczonych. Jednak szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na dwa artykuły. Pierwszy z nich jest w dziale „Historia" i przybliża odkrycia małżonków Curie i ich współpracownika Gustave'a Bémonta. Jest to ostatni z serii artykułów poświęconych Marii Skłodowskiej Curie i jej dokonaniom. W dniu 25 listopada bieżącego roku na Zamku Królewskim ma nastąpić uroczyste zakończenie roku jej imienia. Myślę, że publikowane przez ten rok artykuły w „Analityce" przypomniały i przybliżyły tę wybitną osobowość i uczoną światowego formatu. Drugi materiał, na który chciałbym zwrócić uwagę, to sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnegom, gdyby nie fakt, że było to pierwsze posiedzenie Komitetu nowej kadencji przypadającej na lata 2011-2014. Podajemy zatem jego pełny skład i skład Prezydium wraz z władzami Komitetu. Gratulując wybranym, mamy nadzieję na dalszą konstruktywną i owocną współpracę.

Artykuły:

Nauka
- Kompletna dwuwymiarowa chromatografia gazowa – nowoczesne narzędzie analityczne cz. II. Aparatura
- Techniki generowania zimnych par rtęci w spektrometrii atomowej cz. II. Generowanie zimnych par rtęci przy udziale promieniowania ultrafioletowego i ultradźwięków
- Miareczkowanie instrumentalne w analizie przepływowej

Praktyka
- Pestycydy – los środowiskowy i metodyki oznaczania w próbkach płodów rolnych i ogrodniczych
- Zastosowanie metod chemometrycznych w poszukiwaniu markerów autentyczności polskich odmian miodów cz. I. Pochodzenie botaniczne próbek miodów
- Badania analityczne pokrywy śnieżnej 

Historia
- Małżonkowie Curie i Gustave Bémont

Polemiki, problemy
- Przenośne urządzenia analityczne do przeprowadzania pomiarów in-situ