Analityka 4/2010

W numerze 
(e-wydanie - streszczenia arykułów)

 

Oddając w Państwa ręce ostatni w tym roku numer „Analityki", chciałbym tym razem szczególnie zwrócić uwagę na tę część czasopisma, która zawiera reportaż z laboratorium. Powracamy w „Analityce" do prezentowania laboratoriów, ich dokonań i zakresów działalności. Interdyscyplinarny Zespół Badawczy Salubris przedstawiony w tym numerze jest przykładem prywatnego laboratorium, które dzięki dużemu wysiłkowi i intensywnej pracy całego zespołu uzyskał wysoki poziom analityczny i dużą wiarygodność. Chcemy przybliżyć czytelnikom ten niewątpliwy sukces laboratorium, aby pokazać, że mając wiedzę i determinację w działaniu, można wiele osiągnąć. Polecam również liczne w tym numerze sprawozdania z konferencji i sympozjów. Na pierwszy plan wysuwają się relacje z VIII Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej w Krakowie. Zaczynamy sprawozdaniem merytorycznym, ilustrującym przebieg i naukową zawartość tej konferencji. Drugi tekst dotyczy części socjalnej, czyli rozrywkowej, która stała na równie wysokim poziomie jak część

merytoryczna. Dział sprawozdań zamykają relacje z dwóch ważnych międzynarodowych wydarzeń naukowych. VIII Europejska Konferencja Spektrometrii Atomowej - ESAS 2010 odbyła się tym razem na Politechnice Wrocławskiej, a z kolei Politechnika Gdańska gościła 15. Międzynarodową Konferencję „Metale ciężkie w środowisku" - ICHMET 2010. Przyznanie organizacji znaczących konferencji polskim placówkom naukowym dobrze świadczy o międzynarodowym uznaniu, jakim te ośrodki i ich liderzy cieszą się za granicą.
Zamykając tym numerem „Analityki" na pewno niełatwy, ale i niepozbawiony sukcesów rok, chciałbym złożyć wszystkim najszczersze życzenia zdrowia, pomyślności i wzajemnego zrozumienia z okazji świąt Bożego Narodzenia, a na Nowy Rok życzę sukcesów, realizacji najskrytszych marzeń zarówno tych analitycznych, jak i najbardziej osobistych.

Artykuły:

Nauka
- Jak wyznaczać aktywność przeciwutleniającą flawonoidów w próbkach żywności? Cz.II. Metody fluorescencyjne, chemiluminescencyjne i elektrochemiczne
- Zastosowanie spektrometrii mas rozcieńczenia izotopowego do oznaczania polibromowanych bifenyli (PBB) w osadach dennych z Zatoki Gdańskiej
- Od Marsha i Gutzeita do wielokanałowych rozpylaczy - kierunki rozwoju techniki generowania par w analitycznej spektrometrii atomowej. Cz.I

Praktyka
- SAFE - technika izolacji związków zapachowych z próbek żywności
- Monitorowanie lotnych związków organicznych w powietrzu atmosferycznym

Archeometria
- Wykorzystanie metod chromatograficznych w analizie spoiw białkowych

Polemiki, problemy
- Badania jakości wód butelkowanych - wyzwania i problemy

Prezentujemy Laboratorium
- Interdyscyplinarny Zespół Badawczy Salubris

Konferencje, Sprawozdania
- Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości"
- I Polska Konferencja Reologiczna "Reologia w materii miękkiej"
- VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Analityka dla społeczeństwa XXI wieku"
- Dusza analityka nie tylko nauką się karmi
- 17. Międzynarodowe Sympozjum Katalizy Homogenicznej
- ESAS 2010 - VIII Europejska Konferencja Spektrometrii Atomowej
- ICHMET 2010 - 15. Międzynarodowa Konferencja "Metale ciężkie w środowisku"

Konferencje Zaproszenia
- Kalendarz konferencji, kursów i szkoleń

Z ostatniej chwili

- Medale dla prof. Bogusława Buszewskiego
- Klub Pollab laureatem Honorowej Polskiej Nagrody Jakości
- Nowa siedziba firmy Leco w Tychach