Analityka 3/2019

Po wakacjach spotykamy się znów wszyscy na stanowiskach pracy, w laboratoriach, uczelniach i instytutach. W ten rytm wpisuje się również „Analityka”, której trzeci numer czeka na prenumeratorów w ich miejscach pracy od końca sierpnia. Część z Państwa liczy, że dostanie najnowszy numerczasopisma na jakiejś wrześniowej konferencji, której jesteśmy patronem medialnym. Nie będziemy jednak z „Analityką” na wszystkich, dlategonamawiałbym do prenumeraty „Analityki”, bo nie każdy numer czasopismabędzie można otrzymać w materiałach konferencyjnych, a bonusy, takie jak na przykład darmowe e-wydanie, dostępne są jedynie w prenumeracie. W tym numerze „Analityki” chciałbym zwrócić szczególną uwagę na materiał poświęcony zmarłemu, tak niespodziewanie, prof. Jackowi Namieśnikowi – rektorowi Politechniki Gdańskiej. Prof. Jacek Namieśnik prawie od początku był związany z „Analityką” i naszym Wydawnictwem. Od początku też był członkiem Rady Programowej Wydawnictwa MALAMUT i wspierał rozwój „Analityki”, publikując i zachęcając do publikacji swoich współpracowników i doktorantów z Katedry Chemii Analitycznej. Publikując po polsku, prof. J. Namieśnik szalenie dbał o poprawność językową w zakresie chemii analitycznej. Idąc za Jego przykładem, dokonywaliśmy i dokonujemy wszelkich starań, aby „Analityka” była wzorem poprawnej polszczyzny w chemii analitycznej. Na zakończenie zapraszam do działu „Konferencje, zaproszenia”, aby móc zaplanować udział w kolejnych konferencjach i sympozjach. Ze swej strony zapraszam, oczywiście, na koniec listopada, na dziewiątą edycję konferencji „Jakość w chemii analitycznej” do Mor pod Warszawą. Tym razem obok najważniejszych problemów metrologii chemicznej, takich jak: niepewność, walidacja, bilans niepewności, CRM-y czy badania biegłości, spotkanie to będzie również poświęcone wprowadzeniu do laboratoriów akredytowanych znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

NAUKA

 • Pozakomórkowa synteza białek jako metoda wytwarzania wzorców białkowych do ilościowej analizy proteomicznej
 • Syntetyczne opioidy – najsilniejsze narkotyki Cz. I Rozpowszechnienie, stosowanie i charakterystyka
 • Zastosowanie spektrometrii mas w analizie metabolitów witaminy D
 • Oznaczanie fluoru w żywności i produktach codziennego użytku Cz. II. Wysokorozdzielcza absorpcyjna spektrometria cząsteczkowa HR CS MAS
 • Antybiotyki aminoglikozydowe – problemy i wyzwania współczesnej analityki

PRAKTYKA

 • Wykorzystanie technik analitycznych do oceny emisji lotnych związków organicznych uwalnianych z materiałów polimerowych, jako obiecujące rozwiązania w kontroli ich jakości Cz. II
 • Badania biegłości – narzędzie doskonałe? Cz. I

POLEMIKI, PROBLEMY

 • Produkty higieny osobistej – czyste ciało, zanieczyszczone środowisko Cz. I

WSPOMNIENIE

 • Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik – wspomnienie

WYDARZENIA

 • Ślesin – 25 majowych spotkań naukowych

KONFERENCJE, SPRAWOZDANIA

 • Konwersatorium „Oznaczanie rtęci w ochronie środowiska i przemyśle”
 • XVII Czesko-Polsko-Słowacka – Konferencja „Analityka Hutnicza i Przemysłowa“
 • III Edycja Akademii Chemii Analityczne
 • XXV Sympozjum Klubu Pollab „Implementacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 procesem doskonalenia działalności laboratorium”
 • Seminarium „Spektrometria XRF w teorii i praktyce”
 • XXV Sympozjum Analityczne firmy MS Spektrum
 • IV Konferencja Młodych Chemików Sądowych

KONFERENCJE, ZAPROSZENIA

 • Kalendarz konferencji, kursów i szkoleń

NOWOŚCI

 • Nowości