Analityka 3/2016

W numerze 
(streszczenia arykułów)

Z trzecim numerem „Analityki” spotykają się Państwo w okresie wrześniowo-październikowego wzmożenia konferencyjnego. W niektórych terminach odbywają się nawet dwie albo trzy konferencje równocześnie. I jeśli są one tematycznie różne, to szkodzi to wyłącznie czasopismu, bo będąc zaproszonym, nie mogę być na dwóch konferencjach naraz. Ale jeśli tematyka jest podobna albo bardzo zbliżona, to już gorzej. Cierpią na tym organizatorzy, bo spada liczba uczestników. Cierpią i uczestnicy, bo gdyby konferencje odbywały się w innych – nie kolizyjnych – terminach, to może wzięliby udział w obydwu, a tak muszą wybierać. Zamieszczany w „Analityce” terminarz konferencji i imprez związanych z chemią analityczną coraz częściej służy wyborowi niekolizyjnego terminu konferencji. Zdarza się, że organizatorzy dzwonią do redakcji, aby się upewnić, czy w ustalonym przez nich terminie nieplanowane jest już tematycznie podobne spotkanie. Zachęcam więc do jak najwcześniejszego nadsyłania do redakcji terminów planowanych konferencji, aby kolizje były coraz rzadsze. W obecnym numerze obok kalendarza imprez znaleźć można obszerny dział omawiający konferencje, które odbyły się wiosną. Dla ich uczestników to miłe przypomnienie, a dla nieobecnych zachęta do uczestniczenia w kolejnych ich edycjach. Z artykułów szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na materiał omawiający nadchodzącą redefinicję podstawowych jednostek miar SI. To fundamentalnie ważne dla wszystkich, nawet jeśli sobie do końca nie uświadamiają, jak jednostki te porządkują nasze życie zawodowe i codzienne. Artykuł świetnie pokazuje drogę, jaką przebyła międzynarodowa społeczność metrologów, aby znaleźć się w obecnym miejscu. Chcąc uniknąć w przyszłości konieczności ponownej redefinicji podstawowych jednostek miar, nowe definicje opierać się mają o stałe fizyczne. Dla każdej podstawowej jednostki odniesieniem będzie inna stała fizyczna. Na koniec, zachęcam do przeczytania całego numeru „Analityki”. Artykuły w części głównej numeru są tak zróżnicowane tematycznie, że każdy powinien znaleźć coś interesującego dla siebie.

Artykuły:

Nauka

 • Ciecze jonowe w technikach mikroekstrakcyjnych Cz. I. Struktura i właściwości fizykochemiczne
 • Zastosowanie spektrometrii mas rozcieńczenia izotopowego w analizie specjacyjnej chromu w wodzie techniką sprzężoną HPLC ICP DRC MS
 • Polibromowane etery difenylowe w najbliższym otoczeniu człowieka Cz. II. Emisja PBDE z materiałów polimerowych do powietrza wewnętrznego
 • Bać się czy nie bać? Ksenoestrogeny jako czynnik zwiększający ryzyko zachorowalności na raka
Praktyka
 • Elektrochemiczna symulacja metabolizmu ksenobiotyków
 • Odzysk fosforu przyszłością oczyszczalni ścieków Cz. II. Analityczne wyzwania związane z odzyskiem fosforu
 • Substancje złowonne powstające w oczyszczalniach ścieków i metody oceny ich uciążliwości zapachowej
 • Nadchodząca redefinicja podstawowych jednostek miar SI
 • Kobieta ciężarna i alkohol − toksyczny związek. Smółka noworodków jako materiał w diagnostyce spożywania alkoholu w czasie ciąży
Polemiki, problemy
 • Standaryzacja i certyfikacja degradacji środowiskowej tworzyw sztucznych Cz. II
Wywiad
 • Krystyna Krzyśko w rozmowie z Ewą Bulską w 25-lecie Klubu POLLAB
Wydarzenia
 • Zakład kriogenicznego rozdziału powietrza Grupy Messer
Konferencje, sprawozdania
 • Sesja Naukowa − Rola chemii analitycznej w ortopedii i stomatologii „Uwalnianie metali z implantów medycznych do organizmu ludzkiego”
 • Jubileuszowe XXV Poznańskie Konwersatorium Analityczne „Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków
 • XI Międzynarodowa Konferencja „Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne”
 • XIV Czesko-Polsko-Słowacka Konferencja „Analityka Hutnicza i Przemysłowa”
 • VII Konferencja Chromatograficzna „Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej”
 • XXII Sympozjum Spektroskopowe „Idealne laboratorium od A do Z, czyli od Analizy do Zapewnienia jakości”
 • XXII Sympozjum Klubu Pollab „Doskonalenie pracy laboratorium”
 • Seminarium firmy Spectro-Lab „Trendy analityczne i nowe rozwiązania w analizach wielopierwiastkowych i przygotowaniu próbek”
 • Spektrometria XRF w teorii i praktyce
 • 62. Olimpiada Chemiczna 2015/2016
Konferencje i zaproszenia
 • Kalendarz konferencji, kursów i szkoleń
Porównania międzylaboratoryjne
 • Badania biegłości laboratoriów – analizy środowiskowe 2016/2017

Prenumerata

 • Kupon prenumeraty
Nowości
 • Nowości w wyposażeniu laboratoriów