Analityka 3/2014

W numerze  
(streszczenia arykułów)

 

Trzeci numer „Analityki” zawiera sporą dawkę artykułów, zarówno w części poświęconej bardziej teoretycznym rozważaniom, jak i tej zawierającej praktyczne podejście do omawianych zagadnień. Pierwszy materiał, to omówienie tendencji rozwojowych w analityce i monitoringu środowiska. Analityce środowiska czy ekotoksykologii poświęcone są w tym numerze jeszcze cztery artykuły. Od omówienia metabolizmu i analityki estrogennych mikotoksyn poprzez związki endokrynne w środowisku, po oznaczanie perfluorowanych związków organicznych w wodzie. Oczywiście zachęcam też do przeczytania pozostałych artykułów. Szczególnie polecam tekst w dziale „Historia” pod tytułem „Zakład Fizyki Technicznej oraz Zakład Analitycznej i Strukturalnej Spektrometrii Stosowanej Instytutu Chemii Przemysłowej”. Materiał ten pokazuje powojenny rozwój analityki chemicznej i losy ludzi z nią związanej. Jest to ostatni moment, w którym możemy oddać głos uczestnikom tych wydarzeń, posłuchać ich historii i udokumentować tę działalność. Jak zwykle bogaty jest dział poświęcony sprawozdaniom z konferencji i sympozjów, które już od marca każdego roku wypełniają kalendarz spotkań chemika analityka. Coraz częściej słychać głosy, że jest ich za dużo. Sądzę, że nie uda się wymyślić sposobu na takie samoograniczenie. Zresztą dobre konferencje z aktualną tematyką i świetnymi plenarnymi wykładami obronią się same.  

Artykuły:

Nauka

 • Analityka i monitoring zanieczyszczeń środowiska. Tendencje rozwojowe 
 • Bionanokompleksy srebra w walce z patogenami 
 • Zastosowanie termostatowanej komory mgielnej w technikach bezpośredniego generowania lotnych form pierwiastków oznaczanych za pomocą ICP OES     
 • Znaczenie metody kalibracyjnej wzorca wewnętrznego w kontroli antydopingowej 
 • Zearalenon – estrogenna mikotoksyna 
Praktyka
 
 • Związki endokrynne w środowisku. Problemy i wyzwania. Cz. I – Emisja i los środowiskowy 
 • Spektroskopia bliskiej podczerwieni bez tajemnic 
 • Oznaczanie perfluorowanych związków organicznych w wodzie i żywności 

Historia

 • Zakład Fizyki Technicznej oraz Zakład Analitycznej i Strukturalnej Spektrometrii Stosowanej Instytutu Chemii Przemysłowej 

Polemiki, problemy
 • Biotesty – narzędzia do oceny stopnia zanieczyszczenia środowiska 
Wydarzenia
 • Święto polskiej metrologii w Ministerstwie Gospodarki 
 • Otwarcie nowej siedziby firmy donserv i 25-lecie działalności 
Konferencje, sprawozdania
 • European Symposium on Atomic Spectrometry 2014 
 • XII Polsko-Słowacko-Czeska Konferencja Analityka Hutnicza i Przemysłowa 
 • X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Chromatografia jonowa 2014” 
 • XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne „Nowoczesne metody przygotowania próbeki oznaczania śladowych ilości pierwiastków” 
 • XX Sympozjum Klubu Pollab „Metody statystyczne w praktyce laboratoryjnej” 
 • Jubileuszowe XX Sympozjum „Nowa aparatura – stare problemy” 
 • Seminaria analityczne Sigma-Aldrich 
Konferencje i zaproszenia
 • Kalendarz konferencji
 
Nowości
 • Nowości w wyposażeniu laboratoriów