Analityka 3/2012

W numerze  
(e-wydanie - streszczenia arykułów)

 

Jak zwykle ten numer czasopisma trafi do Państwa już po głównej fali urlopów, ale przed licznymi konferencjami, których w okresie wrzesień–październik mamy bez liku. Na wielu z nich spotkacie się Państwo z tym numerem „Analityki”, a w kolejnych przeczytacie sprawozdania z tych wydarzeń, którym czasopismo patronowało. Tym razem lekturę „Analityki” proponuję zacząć od końca, a mianowicie od działu „Z ostatniej chwili”, gdzie zamieszczona jest informacja o nagrodach dla dwojga polskich wybitnych chemików analityków. Mianowicie na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Białymstoku wręczone zostaną medale: prof. Ewie Bulskiej z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego – medal im. Wiktora Kemuli, oraz prof. Jackowi Namieśnikowi z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej – medal im. Jędrzeja Śniadeckiego. W tym numerze „Analityki” znajdziecie Państwo krótkie życiorysy naukowe Laureatów, a w następnym sprawozdanie z wręczenia tych prestiżowych nagród. Cały zespół Wydawnictwa MALAMUT serdecznie gratuluje nagrodzonym, życząc im dalszych sukcesów na polu naukowym. Mamy również nadzieję na dalszą owocną współpracę i wspieranie Wydawnictwa swoimi autorytetami...

Artykuły:

Nauka

- Na pograniczu dyscyplin: biologiczno-chemiczne badania roślin
- Ekstrakcja do fazy stałej niejedno ma imię
- Oznaczanie kadmu z wykorzystaniem techniki generowania zimnych par spektrometrii atomowej
- Techniki sekwencjonowania jako nowej generacji analityka w omice
- Nowe trendy w opracowywaniu serii spektralnych certyfikowanych materiałów odniesienia przeznaczonych dla stopów miedzi – stopy ekologiczne

Praktyka

- Metale ciężkie i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w paliwach. Normatywy i metody Badań
- Korekcja siły wyporu w pomiarach masy, Cz. II – Nowa funkcja wag serii 2Y
- Zastosowanie optycznej spektrometrii emisyjnej w analizie wtrąceń w metalach i stopach metali
- Znaczenie pierwiastków ziem rzadkich w badaniach poziomu zanieczyszczenia środowiska

Historia

- Ludwik Marian Chrobak – krystalograf, mineralog i analityk (1896–1982)

Polemiki, problemy

Pozostałości farmaceutyków w środowisku – problem daleki od rozwiązania

Konferencje, sprawozdania

- Analitika Expo po raz dziesiąty
- XXI Poznańskie Konwersatorium Analityczne „Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków”
- XXIII Targi Analytica
- X Słowacko-Czesko-Polska Konferencja „Analityka Hutnicza i Przemysłowa”
- VIII Międzynarodowa Konferencja „Chromatografia Jonowa 2012”
- V Sympozjum Chromatograficzne, „Zastosowanie technik chromatograficznych w analizieśrodowiskowej i klinicznej”
- XVIII Sympozjum „Standaryzacja pomiarów analitycznych – potrzeba czy konieczność”
- Obchody Światowego Dnia Metrologii w Głównym Urzędzie Miar
- XVIII Sympozjum Klubu Pollab. Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej – 4
- Spotkanie przedstawicieli zespołów realizujących projekt MODAS


Konferencje, sprawozdania

- Kalendarz konferencji

Porównania Laboratoryjne

- pH-9
- Przewodność 1
- Wody naturalne 18

Z ostatniej chwili

- Medale Polskiego Towarzystwa Chemicznego: im. Wiktora Kemuli dla prof. Ewy Bulskiej i im. Jędrzeja Śniadeckiego dla prof. Jacka Namieśnika
- List do redakcji

Nowości w wyposażeniu laboratoriów