Analityka 3/2011

W numerze 
(e-wydanie - streszczenia arykułów)

 

Trzeci numer „Analityki" dotrze do Państwa rąk wczesną jesienią, kiedy już po urlopach rzucicie się w wir zajęć i nowych zadań, z uporczywą myślą - byle do świąt Bożego Narodzenia. Liczę, że zeszyt ten będzie ciekawym urozmaiceniem i spotka się z zainteresowaniem. Numer otwiera kolejny materiał o Marii Skłodowskiej-Curie, tym razem omawiający wpływ odkrycia promieniotwórczości na rozwój diagnostyki i leczenia nowotworów. Materiał bardzo interesujący i bogato ilustrowany, co jeszcze zwiększa jego atrakcyjność.
Z serii wywiadów z wybitnymi przedstawicielami środowiska chemików polecam wywiad z Krzysztofem Maruszewskim, dyrektorem Instytutu Materiałów i Pomiarów Referencyjnych Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej.

Artykuły:

Nauka
- Techniki generowania zimnych par rtęci w spektrometrii atomowej cz. I
- Kompletna dwuwymiarowa chromatografia gazowa - nowoczesne narzędzie analityczne - cz. I
- Rola i dobór wstępnej obróbki surowych widm w analizie jakościowej i ilościowej z wykorzystaniem techniki spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIR)

Praktyka
- Oznaczanie pozostałości pestycydów w organizmach padłych i spadłych pszczół - problemy analityczne
- Możliwości analityczne wysokorozdzielczego spektrometru do pomiarów absorpcji atomowej
- Automatyczne oznaczanie sodu w żywności

Historia
- Chemicy - absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego. Wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej, Warszawa

Polemiki, problemy
- Fitoremediacja - Technologia z przyszłością oczyszczania gleb z metali ciężkich
- Dopalacze - Nowe wyzwanie dla laboratoriów
- Profesor Jan Czochralski - historia najwybitniejszego polskiego inżyniera