Analityka 3/2010

W numerze 
(e-wydanie - streszczenia arykułów)

 

Oddając trzeci numer „Analityki" w Państwa ręce, oczywiście gorąco zachęcam do lektury wszystkich materiałów zamieszczonych w zeszycie. Chciałbym jednak zwrócić szczególnie uwagę na dwa. Na początku pragnę odesłać Państwa na 80 stronę czasopisma, gdzie znajduje się jeszcze gorące sprawozdanie z VIII Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej, która odbyła się w dniach 4-9 lipca br. w Krakowie. (...) Drugim materiałem, który otwiera ten numer, a który chciałbym szczególnie polecić, jest wywiad, jakiego udzielił „Analityce" prof. Borys W. Lwow - wybitny fizykochemik rosyjski. Jego największym osiągnięciem w zakresie analizy spektralnej jest opracowanie teorii procesów atomizacji oraz zaproponowanie układu pomiarowego (powszechnie znanego jako „platforma Lwowa"), w którym atomizacja nie zależy od składu próbki. Dzięki temu osiągnięciu możliwe stało się wprowadzenie spektrometrów absorpcji atomowej z atomizacją elektrotermiczną do laboratoriów zajmujących się pierwiastkową analizą śladową.

 

Artykuły: 

 

Nauka
- O platformie Lwowa i nie tylko - wywiad z prof. b. w. Lwowem
- Jak wyznaczać aktywność przeciwutleniającą flawonoidów w próbkach żywności? Cz. 1. Metody spektrofotometryczne
- Metabolomika - nowa platforma w analityce
- Technika generowania wodorków, wzbogacania in situ w „pułapce atomów" w płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
- Zastosowanie nowych typów materiałów sorpcyjnych w ekstrakcji analitów z próbek biologicznych

Praktyka
- Analiza specjacyjna metali ciężkich w łańcuchu troficznym organizmów morskich
- Zawartość pierwiastków w miodach na świecie
- Pestycydy fosforo- i azotoorganiczne w środowisku wodnym - zagrożenia i problemy analityczne
- Wykorzystanie techniki SPME GC MS w analizie autentyczności geograficznego pochodzenia kawy Coffea arabica i Coffea canephora var. robusta.

Archeometria
- Analiza materiałowa żydowskich przedmiotów modlitewnych - tefilin

Polemiki, problemy
- Dobra praktyka laboratoryjna, na co dzień, czyli powrót do korzeni
- Świadomość, deklaracje a zasady kodeksu etyki zawodowej pracownika laboratorium