Analityka 3/2009

W numerze 
(e-wydanie - streszczenia arykułów)

 

Trzeci numer „Analityki" zawiera sporą dawkę artykułów zarówno w części poświęconej bardziej teoretycznym rozważaniom, jak i w dziale zawierającym artykuły o praktycznym podejściu do omawianych zagadnień.
W dziale Historia krótki artykuł o 200-leciu nauczania chemii na Uniwersytecie Warszawskim jedynie sygnalizuje obchody tego jubileuszu. W następnym numerze zamieścimy obszerny materiał na ten temat.
Osobnej refleksji wymaga artykuł poświęcony zanieczyszczeniom środowiska morskiego powodowanym przez substancje wydobywające się z wraków.

Artykuły:

Nauka
- Spektroskopia strat we wnęce optycznej
- Chemometryczne techniki kalibracyjne w spektrofotometrii cz. 1 - techniki liniowe
- Glukozynolany - znaczenie i metody oznaczania
- Czy QSRR jest potrzebne chemii analitycznej?

Praktyka
- Analiza specjacyjna Cr(III) i Cr(VI) w wodzie. Występowanie, toksyczność i najwyższe dopuszczalne stężenia. Cz. I
- Niechromatograficzne techniki instrumentalne w analizie olejów roślinnych
- Wielopierwiastkowa analiza wody do picia - wody mineralne

Historia
- 200-lat chemii uniwersyteckiej w Warszawie (1809 - 2009)

Archeometria
- Szkło jako obiekt zainteresowania chemików analityków Cz. 1 - Szkło i metody badania jego składu

Polemiki, problemy
- Udział laboratorium w porównaniach międzylaboratoryjnych
- Ocena ryzyka zanieczyszczenia środowiska morskiego przez substancje pochodzące z wraków -

Problemy analityczne
- Doktorat i co dalej? Ścieżki do „europejskiej kariery" w naukach przyrodniczych