Analityka 3/2008

 

W dziale „Polemiki, problemy" znajdziecie Państwo tekst pod tytułem „Spieramy się o terminologię!". Tekst ten jest odpowiedzią na dołączony do numeru 1/2008 „Analityki" minisłowniczek Pt. „Terminologia-pięta achillesowa analityków" z zebranymi przykładami błędnego stosowania terminologii w chemii analitycznej i bezmyślnego czasami używania zapożyczeń z angielskiego w sytuacji, gdy istnieje terminologia polska...

 


Artykuły:

Nauka
- Spektrometria mas w analizie elementarnej - tajniki procedury pomiarowej: część I
- Pozostałości zieleni malachitowej i jej metabolitów w tkankach ryb
- Zastosowanie HPLC ESI MS z pułapką jonową do oznaczania fitochelatyn syntetyzowanych w roślinach pod wpływem stresu
- Stary problem a nowe fakty - wykorzystanie monitoringu w diagnostyce chorób nowotworowych

Praktyka
- Chromatografia gazowa z detekcją olfaktometryczną (GC-O) w analizie żywności. Cz. II. Metody i zastosowania
- Różne sposoby postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów - omówienie dokumentu EA-04/16 „Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych"
- Nauka na usługach służb ratowniczych
- Normatywy i metody badań wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

Archeometria
- Ochrona zbiorów bibliotecznych - papier jako wskaźnik zanieczyszczenia powietrza

Polemiki, problemy
- Mocz ludzki jako źródło informacji na temat narażenia człowieka na różnorodne czynniki chemiczne
- Spierajmy się o terminologię!