Analityka 2/2018

Jak zwykle z drugim numerem „Analityki” spotkacie się Państwo na wielu wiosennych konferencjach i sympozjach. Tradycyjnie drugi numer „Analityki”, prosto z drukarni, pojawi się na XXIV już konferencji w Ślesinie, a później na kolejnych spotkaniach, których anonse drukujemy w czasopiśmie. Szczególną konferencją, na której będziemy z tym numerem „Analityki”, będzie najważniejsza w tym roku konferencja dla polskich chemików
analityków – X Polska Konferencja Chemii Analitycznej w Lublinie, która przyjęła wdzięczny akronim POKOCHA2018. Każdy, kto aktywnie pracuje w tej dziedzinie, chce na niej zaistnieć i zaprezentować coś ciekawego i wartościowego. Poprzednie konferencje w Krakowie i Poznaniu gromadziły po pięćset – sześćset osób, więc pewnie i tym razem będzie podobnie. O znaczeniu, jakie środowisko chemików analityków przywiązuje do tej konferencji, wskazuje fakt, że z jej powodu niektóre inne konferencje przeniesiono na przyszły rok. W tym numerze „Analityki” chciałbym w szczególny sposób zwrócić uwagę na wspomnienia o dwóch wybitnych polskich chemikach analitykach: prof. Wojciechu Kozłowskim z Politechniki Gdańskiej i prof. Jerzym Jurczyku z Uniwersytetu Śląskiego. Pierwszy z nich to twórca polskiej szkoły analizy elementarnej, a drugi to uznany autorytet i guru analityki hutniczej. Wielu czytelników zainteresuje zapewne jubileusz 50-lecia Zakładu Chemii Analitycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i powiązany z nim artykuł, przedstawiający historię tego Zakładu, której pierwszą część publikujemy w tym numerze. Prezentujemy również listę nagrodzonych przez Komitet Chemii Analitycznej PAN za najlepsze prace doktorskie. Tradycyjnie zapraszam laureatów tych
nagród do zaprezentowania tez ich prac doktorskich w formie artykułu na łamach „Analityki”. Oczywiście zachęcam do przeczytania całego numeru „Analityki”. Zebrane w niej artykuły powinny zainteresować szerokie grono czytelników. Tych z Państwa, którzy jeszcze nie zdecydowali się na uczestnictwo w konferencji POKOCHA2018, zachęcam, aby jak najszybciej zgłosili się i aktywnie uczestniczyli w tym święcie chemików analityków.

NAUKA

Elektroforeza kapilarna jako wszechstronna i przyszłościowa technika bioanalityczna. Cz. II.
Derywatyzacja w kolumnie – możliwości i ograniczenia
Spektrometria mas w badaniach związków chemicznych w złożonych układach biologicznych Cz. I. W poszukiwaniu małych związków chemicznych, czyli jak stosować różne techniki spektrometrii mas
Mobilne chromatografy gazowe
Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym funkcjonującym w reżimie pomiaru ciągłego

PRAKTYKA

 • Odory w powietrzu – problemy analityczne
 • Optymalizacja procesu weryfikacji objętości pipet tłokowych metodą grawimetryczną
 • Lantanowce jako wskaźnik zanieczyszczeń antropogenicznych obecnych w warszawskiej wodzie kranowej
 • Przegląd technik ekstrakcji pasywnej stosowanych w długoterminowym monitoringu leków w środowisku wodnym
 • Derywatyzacja in situ w połączeniu z techniką DLLME – oznaczanie amin biogennych w winach owocowych

POLEMIKI, PROBLEMY

 • Czy istnieje idealny wskaźnik zanieczyszczeń środowiska wodnego? Cz. III. Składniki środków higieny osobistej, substancje intensywnie słodzące oraz niedozwolone substancje odurzające jako potencjalne markery z grupy nowo pojawiających się zanieczyszczeń
 • Analiza zawartości metali w miodach o różnym pochodzeniu botanicznym
 • Porównanie zawartości rtęci i innych wybranych metali ciężkich w próbkach popiołów wulkanicznych

WSPOMNIENIE

 • Edmund Wojciech Kozłowski (1932–1995) – twórca polskiej szkoły analizy elementarnej
 • Jerzy Jurczyk (1931–2018)

PRZEDSTAWIAMY

 • Zakład Chemii Analitycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w 50-lecie istnienia Cz. I. Historia, geneza, stan obecny

WYDARZENIA

 • Jubileusz 50-lecia Zakładu Chemii Analitycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Historyczna kolekcja chemicznych materiałów odniesienia im. Jacka Lipińskiego
 • Prof. Jacek Namieśnik członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych
 • Gościliśmy profesora Bernharda Welza
 • Nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PAN w konkursie na najlepsze prace doktorskie – edycja 2018
 • XX Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2018

KONFERENCJE, SPRAWOZDANIA

 • Seminarium „Farmaceutyczna kontrola jakości: wskazówki, narzędzia i strategie”

KONFERENCJE, ZAPROSZENIA

 • Kalendarz konferencji, kursów i szkoleń

NOWOŚCI

 • Nowości