Analityka 2/2016

W numerze 
(streszczenia arykułów)

Omawiając zawartość „Analityki”, chciałbym zacząć od zachęcenia Państwa do przeczytania w dziale „Historia” artykułu autorstwa prof. Adama Hulanickiego. Poświęcony jest on polskim chemikom analitykom i ich osiągnięciom od XV wieku do roku 1939. Materiał powstał na podstawie wystąpienia Profesora na IX Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej w Poznaniu w lipcu ubiegłego roku. Przypomnienie nazwisk uczonych i ich dokonań pokazuje, że również Polacy na przestrzeni tych sześciu wieków zajmowali się − z sukcesami − chemią analityczną. Uświadomienie tego dorobku młodemu pokoleniu wydaje się szczególnie ważne. Pokazuje, że nie liczy się tylko tu i teraz, ale również dokonania poprzednich pokoleń (sprzed doby internetu i Facebooka) są ważne i świadczą o ciągłości dokonań. Opublikowane w tym numerze artykuły, jak zwykle, obejmują szeroki zakres tematyczny. Od bezpośredniej analizy próbek z wykorzystaniem techniki spektrometrii mas, poprzez oznaczanie polibromowanych eterów difenylowych, do oceny stopnia degradacji termicznej olejów jadalnych z wykorzystaniem techniki ultraszybkiej chromatografii gazowej. Zapoznać się będzie również można ze spektrometrami ruchliwości jonów jako detektorami chromatograficznymi, z ilościowym magnetycznym rezonansem jądrowym czy z metodami analizy sensorycznej jako narzędziami do oceny uciążliwości zapachowej powietrza atmosferycznego. To tylko przykładowa tematyka artykułów zamieszczonych w tym numerze. Myślę, że pozostałe w równym stopniu zasługują na uwagę. W dziale „Wydarzenia” prezentujemy listę nagrodzonych przez Komitet Chemii Analitycznej PAN za najlepsze prace doktorskie. Serdecznie gratulując, tradycyjnie zapraszam laureatów tych nagród do zaprezentowania tez ich prac doktorskich w formie artykułu na łamach „Analityki”. Warte uwagi są także zaproszenia na konferencje, sympozja i szkolenia. Podawane z wyprzedzeniem pozwalają na zaplanowanie wcześniej uczestnictwa w ważnych dla Państwa wydarzeniach.

Artykuły:

Nauka

 • Bezpośrednia analiza próbek z wykorzystaniem techniki spektrometrii mas Cz. II. Technika PTR MS – ciekawe rozwiązanie metodyczne w zakresie spektrometrii mas
 • Spektrometry ruchliwości jonów jako detektory chromatograficzne
 • Polibromowane etery difenylowe w najbliższym otoczeniu człowieka Cz. I. Oznaczanie polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w materiałach polimerowych oraz kurzu
 • qNMR − ilościowy magnetyczny rezonans jądrowy Podstawy i zastosowania
Praktyka
 • Ocena stopnia degradacji termicznej olejów jadalnych z wykorzystaniem techniki ultraszybkiej chromatografii gazowej
 • Odzysk fosforu przyszłością oczyszczalni ścieków Cz. I. Fosfor jako surowiec strategiczny
 • Kromka chleba z… dodatkami Nieorganiczne sole
 • Metody analizy sensorycznej jako narzędzie do oceny uciążliwości zapachowej powietrza atmosferycznego Cz. III. Zastosowania
Polemiki, problemy
 • Różnice w podejściu do problemu chemicznych materiałów odniesienia w laboratoriach różnych typów
 • Alkohol – społeczny problem XXI wieku Zastosowanie biowskaźników spożywania alkoholu w diagnostyce medycznej
Historia
 • Polscy chemicy analitycy i ich osiągnięcia do roku 1939
Wydarzenia
 • Nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PAN (edycja 2016)
 • XVIII Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2016
Konferencje, sprawozdania
 • XXVII Walne Zgromadzenie Członków Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
 • XI Konferencja „Analiza specjacyjna – możliwości i kierunki rozwo
 • „Spotkanie z Przemysłem” na Wydziale Chemicznym PW
Konferencje i zaproszenia
 • Kalendarz konferencji, kursów i szkoleń
Porównania międzylaboratoryjne
 • Badania biegłości laboratoriów – analizy środowiskowe 2016/2017
 • Badanie biegłości Rośliny 1

Prenumerata

 • Kupon prenumeraty
Nowości
 • Nowości w wyposażeniu laboratoriów