Analityka 2/2013

 W numerze  
(e-wydanie - streszczenia arykułów)

Omawiając drugi numer „Analityki" chciałbym skupić się, nie na omówieniu artykułów znajdujących się w pierwszej części.
Po pierwsze - zwracam uwagę na obszerną relację ze zorganizowanej w Krakowie European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry. Konferencja z dużymi tradycjami organizowana przemiennie w USA i Europie była spotkaniem wszystkich liczących się w tej dziedzinie uczonych. 
Wydarzeniem innego typu, z którego sprawozdanie można znaleźć w tym numerze, to jubileuszowe piętnaste targi EuroLab. Przez te lata targi te stały się największymi w branży i rozwijają się nadal. Wszystkie liczące się na rynku firmy można spotkać w hali MT Polska. Licznych zwiedzających oprócz oferty targowej przyciąga również bardzo bogaty program seminariów i wykładów. 
Trzecie sprawozdanie jest poświęcone szczególnemu wydarzeniu. Jest nim bowiem otwarcie Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Na uroczystość tę można popatrzeć dwojako. Z jednej strony wszyscy cieszyli się z zakończenia budowy i oddania do użytku wspaniałego obiektu, z jego najnowocześniejszą aparaturą i laboratoriami na miarę XXI wieku. Z drugiej uroczystość ta stała się symbolicznie początkiem czegoś nowego, otwierającego wspaniałe perspektywy przed społecznością pracujących tu uczonych.

Artykuły:

Nauka

 • Ekstrakcja z wykorzystaniem ruchomego elementu sorpcyjnego (SBSE)
 • Analiza rozmieszczenia pierwiastków w liściach Plantago lanceolata L. – Mapowanie techniką LA ICP MS 
 • Ekstrakcja analitów z próbki zmieszanej z obojętnym wypełniaczem (MSPD) 
 • Nowe przepływowe metody oznaczania platynowców, wykorzystujące biosorpcję i zjawisko chemiluminescencji        
Praktyka
 • Współczesna bioanalityka użytecznym narzędziem w ocenie jakości powietrza 
 • Trwałe zanieczyszczenia organiczne w próbkach wodnych. Cz. I. Ksenobiotyki organiczne z grupy POPs 

Wywiad

 • Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik Praca to moje hobby 

Historia

 • Michaił Siemionowicz Cwiet – Odkrywca chromatografii (1872–1919) 
Polemiki, problemy
 • Zastosowanie elektronicznych zmysłów w analizie żywności – Cz. I. Sztuczny nos
 • Analityka w ochronie lasów – Cz. I. Instytut Badawczy Leśnictwa 
 • Zasady zielonej chemii analitycznej     
Wydarzenia
 • Profesor Henryk Matusiewicz laureatem konkursu Maestro 3 
Konferencje, sprawozdania
 • Nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PAN – edycja 2013    
 • Analiza XRF w odkrywaniu tajemnic przeszłości
 • European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry 
 • XXII Poznańskie Konwersatorium Analityczne – „Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków” 
 • Otwarcie Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskieg 
Konferencje i zaproszenia
 • Kalendarz konferencji
Nowości
 • Nowości w wyposażeniu laboratoriów – Laureaci Eurolab 2013
 • Nowości w wyposażeniu laboratoriów