Analityka 2/2010

W numerze 
(e-wydanie - streszczenia arykułów)

 

Oddawany właśnie w Państwa ręce numer „Analityki” jest inny niż wszystkie dotychczasowe. Nigdy jeszcze „Analityka” nie była tak obszerna poza numerami ukazującymi się na targi EuroLab.
Tajemnica tak obfitego numeru jest prosta – VIII Konferencja Chemii Analitycznej w Krakowie. Jest to wydarzenie wyjątkowe dla chemików analityków. Raz na pięć lat spotykają się, aby podzielić się swoimi osiągnięciami i dorobkiem.
Spotkanie w tak dużym odstępie czasowym powoduje, że młody, prężny uczony na jednej konferencji prezentuje swoją pracę doktorską, a na następnej przedstawia już tezy pracy habilitacyjnej. Oby takich było jak najwięcej.
„Analityka” rozwijała się również w rytm tych konferencji. W 2000 roku, roku powstania czasopisma nie mieliśmy śmiałości, aby w niej uczestniczyć, a obywała się ona w Gliwicach. Pięć lat później w Toruniu byliśmy już aktywnym jej uczestnikiem, a sprawozdania czytaliście Państwo na naszych łamach. Po dziesięciu latach - w Krakowie „Analityka” występuje nie tylko w roli patrona medialnego, lecz również podjęliśmy się przygotowania i druku wszystkich akcydensów i materiałów konferencyjnych.

 

Artykuły: 

 

Nauka
- Historia i współczesność materiałów odniesienia dla nieorganicznej analizy śladowej
- Zapach choroby. Czy pies może być detektorem?
- Derywatyzacja w oznaczaniu lotnych alifatycznych kwasów monokarboksylowych

Praktyka
- Szkło jako obiekt zainteresowania chemików analityków Cz IV Analiza pierwiastkowa mikrośladów kryminalistycznych
- Pestycydy w fazie gazowej atmosfery – metody pobierania, przygotowywania próbek do analizy oraz oznaczenia końcowe
- Normatywy i metody badań metali ciężkich w odpadach przeznaczonych do składowania
- Chromatografia cienkowarstwowa jako technika kontroli jakości surowców roślinnych

Polemiki, problemy
- Sztuczna słodycz wokół nas
- Bioakumulacja rtęci w łańcuchu troficznym organizmów morskich

Wydarzenia
- Nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PAN