Analityka 2/2009

W numerze

 

Zwykle drugi numer „Analityki” trafia w Państwa ręce w okresie wiosennej fali konferencji, szkoleń i sympozjów. W tym roku, może w związku z globalnym ociepleniem, pierwsza fala konferencji nadeszła wcześniej, bo już w kwietniu. Sprawozdania z tych wydarzeń będzie można przeczytać w następnym numerze „Analityki”. W bieżącym numerze polecam Państwu do przeczytania tym razem artykuły historyczne o historii chemii na UAM w Poznaniu oraz sprawozdanie z sympozjum poświęconego prof. Julianowi Aleksandrowiczowi.

 

 

Artykuły:

 

Nauka

 

- Platyna i hafn. Rozdzielanie na kationicie Dowex 50W-X8.

- Potencjometryczna metoda oznaczania niskiej zawartości chlorków w matrycach glinokrzemianowych

- Elektryczne mikroby

- Fazy stacjonarne na bazie kaliksarenów – nowy typ wypełnień do HPLC

Praktyka

- Rakotwórcze aminy aromatyczne zastosowanie, zagrożenie, właściwości, oznaczanie

- Badania właściwości przeciwutleniających związków pochodzących z najczęściej spożywanych owoców i warzyw

 

Historia

 - 90-lat Wydziału Chemii UAM

 

Polemiki, problemy

 - Miód pszczeli – obiekt zainteresowania analityków

- Po pierwsze kompetencje!
- Wzorcowanie wyposażenia pomiarowego laboratorium -  dotkliwy wymóg, czy podstawa miarodajności wyników pomiarów, zaufania i pewności działania ?