Analityka 2/2008

 

Tak jak w numerach poprzednich, tak i tym razem udało nam się zachować dużą różnorodność tematyczną artykułów. Zachęcam do przeczytania ich wszystkich, bo są tego warte.

Ponad to zwracam uwagę na sprawozdanie z jubileuszowych X targów EuroLab, których „Analityka" jest konsultantem merytorycznym, a które symbolicznie otwierają każdego roku sezon imprez i konferencji.

 

Artykuły:

Nauka
- Benzodiazepiny - leki i środki psychotropowe. Badania płynów fizjologicznych
- Badania płynów fizjologicznych
- Metrologia krok-po kroku. Jednoczesne oznaczanie jonów chlorkowych, fluorkowych, siarczanowych (VI), azotanowych (V) w wodzie do picia metodą wysoko sprawnej chromatografii jonowej.

Praktyka
- Szkoła jako obiekt szczególnie zagrożony
- Oznaczanie chloru w lotniczym syntetycznym płynie hydraulicznym techniką ICP OES. Cz. II

Archeometria
- Zastosowanie spektrometrii mas w analizie szczątków kostnych ze stanowiska archeologicznego Dudka na Mazurach

Historia
- Historia atomowej analizy spektralnej Część IV. Historia pieca grafitowego
- Związki endokrynne w środowisku - problemy i wyzwania

Polemiki, problemy
- Dlaczego pilnie obserwujemy nanogramowe zawartości platyny w środowisku