Analityka 1/2010

W numerze 
(e-wydanie - streszczenia arykułów)

 

Przygotowując się do napisania artykułu wstępnego, otwierającego drugie dziesięciolecie czasopisma, sięgnąłem do 1 numeru z 2000 roku, czyli do pierwszej „Analityki”, jaka ukazała się na rynku. Proponując wtedy całkiem nowe czasopismo, byliśmy pełni obaw i wątpliwości, czy zaproponowana formuła zyska uznanie i osiągniemy zakładane cele.
Na ile to się udało, można dowiedzieć się z wypowiedzi członków Rady Programowej Wydawnictwa MALAMUT, które zamieszczamy w tym numerze. Początek nowego roku kalendarzowego jest zawsze okazją do podsumowań, postanowień i snucia planów na przyszłość. Nie inaczej jest i w naszym wydawnictwie, szczególnie gdy upływa okrągła rocznica obecności na rynku. Przychylne przyjęcie „Analityki” i akceptacja jej formuły przez środowisko chemików analityków zaowocowało nie tylko rozwojem czasopisma, lecz również pozwoliło nam na realizację ambitnego planu wydania serii książek i podręczników z dziedziny chemii analitycznej autorstwa najlepszych polskich specjalistów.

Artykuły:

Nauka
- Zastosowanie techniki gc MS w aspekcie selektywnego monitoringu kwasic organicznych
- Rola związków znaczonych izotopowo w analityce środowiskowej
- Jedno jajo wzbogacone w selen czy dwa z hodowli tradycyjnej?

Praktyka
- Nektar bogów – miód
- Analityka pozostałości antybiotyków w środowisku
- Metodyki referencyjne. oznaczanie co, cu, Ni, Pb i Zn techniką f aaS wg PN-iSo 8288
- Pokrywa śnieżna. źródło informacji o zanieczyszczeniu środowiska – zadania analityki
- Sucha pozostałość. Szybciej i wygodniej za pomocą wagosuszarki

Archeometria
- Naturalne apatyty. Prosty model materiałów kostnych w analizie pierwiastkowej obiektów wykopaliskowych metodą La icP MS
- Szkło jako obiekt zainteresowania chemików analityków. cz. 3.

Polemiki, problemy
- O poprawności stosowania pojęcia „oznaczanie” w chemii analitycznej
- Wykorzystanie techniki ekstrakcji do fazy stałej w procedurach przygotowania próbek do analizy chromatograficznej
- List do redakcji

Wydarzenia
- Pamięci profesora Stanisława Głąba
- Subsydium profesorskie „Mistrz” dla prof. dr. hab. inż. jacka Namieśnika
- Targi EuroLab 2010 – nowości w programie
- Program erasmus Mundus – szansa na oryginalną formę kształcenia analityków