Analityka 04/2006

Zanim się obejrzeliśmy już mija kolejny rok i przyszedł czas na podsumowanie. Cieszy mnie niezmiernie, że „Analityka” – sądząc po liczbie prenumeratorów i intensywności kontaktów z redakcją – wzrosła bardzo mocno w środowisko chemików analityków. W dalszym ciągu będziemy się starali nie zwieść Państwa zaufania i więź tę umacniać.
Jak do tej pory, tak i ten numer czasopisma jest różnorodny tematycznie, choć tym razem przewagę uzyskały techniki spektrometryczne.

 

 

Artykuły:

Nauka

- Występowanie i oznaczanie lotnych kwasów tłuszczowych w próbkach środowiskowych
- Spektrometria mas we współczesnej analityce Cz. V: Zastosowanie układu ICP-MS w chemii analitycznej
- Analiza próbek stałych na zawartość pierwiastków śladowych metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Cz. I

Praktyka
- Normatywy i metody badań metali ciężkich w wodzie do spożycia, naturalnych wodach mineralnych i wodach leczniczych
- Parametr AOX jako wskaźnik zanieczyszczenia środowiska związkami chloroorganicznymi
- Dbajmy o jakość miodu
- „Drzwi życia”
- Optymalizacja metody mikrofalowej mineralizacji osadów dennych

Polemiki, problemy
- Współczesna nieorganiczna analiza śladowa w chemii analitycznej