Analityka 04/2005

Tematyka tego numeru „Analityki” jest wyjątkowo zróżnicowana; od chemometrii poprzez spektrometrię mas i kapilarną elektroforezę strefową do neutronowej analizy aktywacyjnej. Interesujące są nie tylko same metody badawcze, lecz również obiekty poddane analizie tymi metodami. Jak najbardziej na czasie – ze względu na przyznaną w tym roku Nagrodę Nobla z medycyny – jest artykuł o diagnostyce Helicobacter pylori przy zastosowaniu kapilarnej elektroforezy strefowej. W zupełnie inny świat wprowadza nas artykuł, w którym autorzy zaprezentowali badania porównawcze bieli ołowiowej w przepięknym tryptyku Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny”.

Artykuły:

Nauka

- Chemometria w analityce chemicznej. Cz. II
- Nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PAN w roku 2005
- Metodologiczne problemy oznaczania platyny i palladu w roślinach i pyle drogowym
- Wykorzystanie ligandów porfirynowych do kompleksowania i zatężania jonów metali
- Kapilarna elektroforeza strefowa w analizie medycznej – nowe fakty w diagnostyce Helicobacter pylori
- Spektrometria mas we współczesnej analityce. Cz. I

Praktyka

- Decyduje dawka!
- Normatywy i metody badań metali ciężkich w środowisku gruntowym
- Instrumentalna neutronowa analiza aktywacyjna (badania porównawcze bieli ołowiowej w tryptyku Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny” )

Polemiki, problemy
- Niepewność pomiaru metod instrumentalnych – pomiar pH
- Niepewna doskonałość czy pewna niedoskonałość, czyli o dążeniu do ideału metrologicznego
- TrainMiC w Polsce – kultura prowadzenia pomiarów chemicznych
- Spotkania naukowców w dobie szybkieji bezpośredniej komunikacji internetowej