Analityka 04/2004

Ten numer „Analityki” zamyka kolejny, już piąty rok wydawania pisma. Cieszę się, że zostało ono zaakceptowane w środowisku i dzięki dużemu zainteresowaniu ze strony Państwa możemy na łamach pisma zamieszczać materiały o najnowszych kierunkach i osiągnięciach w chemii analitycznej. Staram się tak układać każdy numer czasopisma, aby znalazł się w nim różnorodny materiał mogący zainteresować ja najszersze grono czytelników.
W ostatnim czasie sporo miejsca w „Analityce” zajmują problemy metrologii chemicznej. Publikujemy materiały z tego zakresu nie bez powodu. Tematyka ta jest obecnie aktualna dla wszystkich chemików analityków, a obowiązkowa dla tych, którzy pracują w akredytowanych laboratoriach.

Artykuły:

Nauka
- Niepewność wyniku miareczkowania
- Izotachoforeza, technika stara, ale…
- Gazowe mieszaniny wzorcowe jako bezmatrycowe materiały odniesienia
- Oznaczanie metylortęci techniką GC-MIP-OES w próbkach osadów po mikroekstracji do fazy stałej

Praktyka
-  Panika
- Analiza miedzi wysokiej czystości na tle rozwoju spektrometrii emisyjnej
- Zatężenie na chitosanie, czyli dlaczego łowimy kryle
- Wpływ sączenia na wyniki oznaczeń zawartości metali w próbkach wód rzecznych

Polemiki, problemy
-  Jakość wników w pomiarach rutynowych i w badaniach naukowych

Zaprosili nas
- Roztwory wzorcowe na życzenie – ULTRA Scientific, Inc. - USA

Laboratoria
- Zakład Neurobiochemii Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego