Analityka 04/2002

Tym numerem „Analityka” zamyka kolejny rok obecności na rynku. W takiej chwili przychodzi czas na refleksję i próbę podsumowania dotychczasowej działalności. Konsekwentna promocja pisma na różnego rodzaju targach, konferencjach i sympozjach pozwoliła nam dotrzeć do kolejnych grup laboratoriów, w których „Analityka” nie była jeszcze znana, co zaowocowało dalszym wzrostem liczby prenumeratorów.

Z satysfakcją chcemy również donieść Państwu, że w tym roku „Analityka” zyskała uznanie Komitetu Badań Naukowych i znalazła się na liście czasopism punktowanych. W Zespole Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-09) uzyskała cztery punkty. Umieszczenie „Analityki” na tej liście potwierdza, że założenia merytoryczne czasopisma są słuszne i że znalazło ono swoje miejsce w środowisku.

 

Artykuły:

 

Nauka

- Analiza specjacyjna arsenu, antymonu i selenu  techniką generowania wodorków               

- Występowanie i oznaczanie glinu w próbkach naturalnych Cz. II

- Zastosowanie porfirynowych faz stacjonarnych w HPLC                                                 

 

Praktyka

- Jakość wody

- Spektralne certyfikowane materiały odniesienia wytwarzane w Instytucie Metali Nieżelaznych (IMN) w Gliwicach

- Czas na ekologiczne apteczki                                                                                    

 

Rozmowa "ANALITYKI"

- Metrologia w chemii                                                                                                                  

 

Polemiki, problemy

- Na marginesie                                                                                                                

- Apel o poprawną polszczyznę!                                                                                   

 

Zaprosili nas

- Testchem                                                                                                                        

 

Laboratoria

- Zakład Fizykochemii w Głównym Urzędzie Miar