Analityka 04/2001

Oddawany w Państwa ręce numer „Analityki” kończy drugi rok obecności pisma na rynku. Jest nam niezwykle przyjemnie, że przyjmujecie Państwo nasze starania z przychylnością i życzliwym zainteresowaniem, co uwidacznia zwiększająca się z numeru na numer liczba czytelników. To cieszy i równocześnie zobowiązuje. Zgodnie z sugestiami Państwa staramy się, aby każdy numer czasopisma zawierał artykuły z różnych dziedzin analityki. Jednocześnie staramy się iść z duchem czasu i zwracamy szczególną uwagę na te kierunki analityki, które rozwijają się bardzo intensywnie, oraz na problemy najważniejsze w danej chwili dla środowiska analityków.

 

Artykuły:

 

Nauka
- Skaningowy mikroskop elektronowy
- Ultrafiltracja w przygotowaniu próbek biologicznych
- Fitoremediacja – zielony filtr przyszłości? 

 

Praktyka

-  Analiza ilościowa metodą  FT-NIR na przykładzie przemysłu farmaceutycznego

- Mineralizacja mikrofalowa

- Identyfikacja substancji niebezpiecznych podczas akcji ratowniczych
- Przykładowe wyniki oznaczania dioksyn w próbkach żywności 

 

Metrologia
- Działalność Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML) w dziedzinie fizykochemii i chemii analitycznej

 

Rozmowa „ANALITYKI”
- Wywiad z dyrektorem IRMM

 

Polemiki, problemy
-  Wybrane elementy kompetencji technicznych laboratoriów badawczych

 

Zaprosili nas
- Elmetron s.c.

 

Informatyka
- e-stat- statystyka przez Internet