Analityka 03/2007

W tym numerze „Analityki” chciałbym zwrócić Państwa uwagę na nowy dział. Mianowicie jest to „Archeometria”. Artykuły z tego zakresu pojawiały się w „Analityce” od początku jej istnienia, na przykład artykuł Barbary Wagner i Ewy Bulskiej – Ratujemy zabytkowe rękopisy, czyli badanie procesów degradacji celulozy w laboratorium chemicznym w numere 1 z 2000 roku. Później również problematyka analityki obiektów zabytkowych gościła do czasu do czasu na łamach naszego pisma. W ostatnim okresie zanotowaliśmy systematyczny napływ do redakcji artykułów o tej tematyce. W związku z tym postanowiliśmy powołać dla nich osobny dział.

Artykuły:

Nauka

- Wykorzystanie elektroforezy kapilarnej do oznaczania azotanów w próbkach żywności

Praktyka
– Normatywy i metody badań metali ciężkich w materiałach i produktach handlowych.
– Przygotowanie próbek przy użyciu kwasów w otwartych i zamkniętych systemach do roztwarzania.
– Dekontaminacja

Archeometria

- Oszklenie ochronne i jego wpływ na średniowieczne okna witrażowe z perspektywy chemii atmosfery – studium przypadku Kaplica Sainte Chapelle w Paryżu

Historia
- Historia atomowej analizy spektralnej Cz. II. Początki

Polemiki, problemy

- Różne oblicza arsenu
- Środowiskowy dym tytoniowy
- „Laboratorium przyrody” – przykłady z badań w Kolorado, USA