Analityka 03/2005

Okres wiosenny obfituje w liczne konferencje, sympozja i spotkania. Każdego roku staramy się drukować sprawozdania z tych imprez, tak aby ci, którzy nie mogli w nich uczestniczyć, poznali choćby w skrócie ich przebieg, a ci którzy byli – żeby mogli skonfrontować swoje wspomnienia z zamieszczonymi relacjami. Jednocześnie chciałbym poinformować wszystkich czytelników, że pełny serwis fotograficzny zamieścimy na stronie internetowej Wydawnictwa. Jeśli ta forma reportaży zostanie zaakceptowana przez Państwa, to i kolejne sprawozdania fotograficzne z konferencji znajdą się na naszej stronie internetowej. Mam nadzieję, że po wakacyjnym odpoczynku znajdą Państwo również czas na przeczytanie pozostałych materiałów znajdujących się w tym numerze, do czego gorąco zachęcam.

Artykuły:

Nauka
- Badania tkanin archeologicznych z wykorzystaniem SEM-EDS i chromatografii cieczowej
- Chemometria w analityce chemicznej. Cz. I. Specyfika metod chemometrycznych

Praktyka
- Śmiercionośne chmury i obłoki
- Normatywy i metody badań metali ciężkich w wodach naturalnych
- Fachowe pobieranie prób czyli PRIMO LOCO procedury analitycznej. Pobieranie próbek gleby
- Nadzór metrologiczny nad laboratoryjnymi chromatografami gazowymi do kontroli
jakości gazu ziemnego

Laboratoria

- Pracownia Nieorganicznej Analizy Śladowej Zakładu Chemii Analitycznej Politechniki
Poznańskiej

Polemiki, problemy

- Moda czy konieczność. Edukacja w zakresie metrologii chemicznej
- Potęga procentów