Analityka 03/2004

Jesienny numer „Analityki” zawiera bardzo zróżnicowany materiał. Oprócz omawiania zagadnień, jakimi chemik analityk spotkać się może na co dzień w swoim laboratorium, przedstawiamy również tematy będące w centrum zainteresowania najlepszych laboratoriów badawczych. Miło nam jest znów poinformować o sukcesie kolejnego chemika analityka. Tym razem prof. Bogusław Buszewski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu został uhonorowany najwyższym odznaczeniem Słowackiego Towarzystwa Chemicznego – złotym medalem – za osiągnięcia w dziedzinie chromatografii. Piszemy o tym w dziale „Z ostatniej chwili”.

Artykuły:

Nauka
- Wykorzystanie chromatografii jonowymiennej do izolowania białek
- Biowskaźniki DNA – wykorzystanie kwasów nukleinowych w analityce
- Technika spektrometrii mas rozcieńczenia izotopowego (IDMS) w analityce chemicznej
- Wanad w próbkach środowiskowych

Praktyka
-  Atomizer grafitowy bez tajemnic – część III trylogii o atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w piecu grafitowym – przykłady zastosowania modyfikatorów dla próbek rzeczywistych
- Zawalenia konstrukcji
- Badania międzylaboratoryjne w chemii analitycznej

Polemiki, problemy

-  „Blaski i cienie” stosowania materiałów odniesienia do oznaczania rtęci

Rozmowa „Analityki”
- Goście Dni Variana

Laboratoria
- Sieć ORLEN Laboratorium