Analityka 03/2003

W tym roku nieprzypadkowo wszystkie numery „Analityki” zawierają materiały poświęcone analizie wody. Chcemy w ten sposób podkreślić, że rok 2003 został ogłoszony przez UNESCO rokiem wody. Zarówno ilość, jak i jakość wody dostępnej dla człowieka jest problemem nie tylko w skali Polski, lecz również jest to ogromny problem w skali całego świata. Mając tego świadomość, problematyka ta będzie gościła na łamach „Analityki” również w następnych numerach.

Ponadto w numerze zamieściliśmy, jak zwykle, zróżnicowany tematycznie materiał, aby każdy z czytelników mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. Szczególnie poleciłbym artykuł o badaniach zabytków rękopiśmiennych. Te interdyscyplinarne badania, wymagające szerokiej wiedzy z tak, wydawałoby się, odległych dziedzin, jak historia sztuki i chemia analityczna, pokazują, jak wiele jeszcze mamy do zrobienia i jak dużo wysiłku, wiedzy, umiejętności i pieniędzy należy poświęcić, aby uratować i przywrócić do świetności zabytkowe eksponaty, w tym przypadku rękopisy. Myślę, że archeometria, jako dział chemii analitycznej zajmujący się obiektami zabytkowymi, ma przed sobą dużą przyszłość i w miarę rozwoju nowych technik analitycznych czeka ją szybki rozwój.

Archiwum:

Nauka
- Niepewność wyniku pomiaru
- Obliczanie niepewności  - metodą sumowania niezależnych zmiennych losowych
- Badanie procesów degradacji zabytków rękopiśmiennych
- Polimery przewodzące w elektroanalizie cz. II
- Mikroskopia Ramanowska

Praktyka
- Mikroorganizmy w analizie chemicznej i ochronie środowiska
- Detektor fotojonizacyjny (PID) – zasada działania i przykłady zastosowania
- Dym 
- Jakość wody - wskaźniki organiczne cz. IV 
- Elektroforeza białek na żelu skrobiowym – wartościowa metoda w badaniach  genetyczno populacyjnych

Historia
- Rtęć, czyli niebezpieczne „żwawe srebro” cz.. II

Rozmowa "ANALITYKI"
- Rozmowa z Dr Richard’em Worswick’iem, prezesem LGC

Polemiki, problemy
- Chemia analityczna we współczesnym świecie
- Historia pewnego grantu 

Zaprosili nas
- Lab Stand

Laboratoria
- Laboratorium chemiczne Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.