Analityka 03/2002

Obserwując ilość odbywających się konferencji, sympozjów czy seminariów, można zauważyć, że aktywność chemików analityków zmienia się w zależności od pory roku. Porami aktywnymi są wiosna i jesień, a zdecydowanie niższą aktywnością charakteryzują się zima i lato, kiedy to życie seminaryjno-konferencyjne zamiera.

Odzwierciedleniem tej prawidłowości jest zawartość oddawanego właśnie w Państwa ręce numeru „Analityki”. Tym razem rozbudowany został dział zawierający sprawozdania z konferencji, seminariów, sympozjów i targów. Można w nim znaleźć informacje ze spotkań krajowych, na które zostaliśmy zaproszeni, jak i z imprez zagranicznych, na których obecność polskich uczestników była liczbowo niewielka, lecz imprezy te - ze względu na swoją rangę - zasługują na zaprezentowanie.

Oprócz artykułów głównych, prezentowanych w działach „Nauka” i „Praktyka”, do zapoznania się z którymi zawsze gorąco zachęcam, chciałbym tym razem zwrócić uwagę Państwa na dwa teksty w dziale „Polemiki i problemy”.

 

Artykuły:

 

Nauka

- Ratujemy zabytkowe papirusy

- Atomowa spektrometria fluorescencyjna z genereacją wodorków (HG-ASF) cz. II

- Dwa oblicza selenu 

 

Praktyka

- Plazma indukcyjnie sprzężona – jej rola w emisyjnej spektrometrii atomowej

- Plany działań ratowniczych

 

Polemiki, problemy

- Nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PAN

- Terroryzm chemiczny

 - Etyka w laboratorium

- Druga  strona  medalu  

 

Zaprosili nas

- Droga do Sukcesu

 

Laboratoria

- Czy jest sens poszukiwania prawdy w chemii środowiska?