Analityka 03/2001

Oddając w Państwa ręce kolejne wydanie „Analityki” chciałbym zwrócić szczególną uwagę na dział zwierający sprawozdania z konferencji i sympozjów. W tym numerze jest on wyjątkowo bogaty.

Chciałbym również zwrócić uwagę na sprawozdanie z otwarcia na Uniwersytecie Warszawskim pracowni ICP-MS. Jest to ważne wydarzenie nie tylko dlatego, że jest to pierwszy w Polsce tego typu przyrząd w placówce naukowo-dydaktycznej, lecz godne podkreślenia jest też i to, że pracownia ta powstała przy współpracy dwóch Wydziałów UW. Ten unikatowy i kosztowny przyrząd wykorzystywany będzie zarówno przez Wydział Chemii, jak i przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.


Artykuły:


Nauka

- Poszukiwanie feromonów owadów
- Metody oznaczania dioksan
- Cyklodekstryny jako modyfikatory rozdzielania amin i jonów nieorganicznych metodą elektroforezy kapilarnej.

 

Praktyka

-  Wagosuszarki

- Akcje ratownictwa chemicznego

- Identyfikacja metodą FT-NIR na przykładzie przemysłu farmaceutycznego

- Mikrofale i ich zastosowanie w chemii analitycznej

 

Polemiki, problemy
- O sojusz nauki ze społeczeństwem

 

Zaprosili nas
- Marcel Sp. z o.o.

 

Laboratoria
- Stacja Chemiczno-Rolnicza w służbie rolnictwa

 

Informatyka
- Sztuka prezentacji