Analityka 02/2007

Drugi numer „Analityki” trafia do rąk Czytelników w pełni wiosennego sezonu konferencyjnego. Można przyjąć, że zaczyna się on zaraz po świętach Wielkanocnych i trwa do wakacji.
Jedyna wcześniejsza cykliczna impreza, gromadząca chemików analityków, to targi EuroLab, których dziewiąta edycja miała miejsce na początku marca. Na targach było 115 wystawców z 7 krajów, którzy zaprezentowali produkty i usługi z zakresu analityki chemicznej, biotechnologii, Life Science oraz metrologii, a bogaty program seminariów i wykładów zachęcał do ich odwiedzenia.

 

Artykuły:

Nauka
- Porównanie miareczkowych metod oznaczania tlenku wapnia w materiałach glinokrzemianowych i krzemionkowych

Praktyka
- Ocena wyników udziału laboratorium w porównaniach międzylaboratoryjnych
- Czujka czuwa, gdy śpimy!
- Normatywy i metody badań metali ciężkich w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością
- Aminy aromatyczne w opakowaniach żywności.
- Regulacje prawne w Unii Europejskiej i metody badań
- Analityka powietrza wydychanego przez człowieka
- Platyna a zdrowie człowieka pierwiastek szkodliwy czy pomocny?
- OBRI POLATOM – producent substancji promieniotwórczych dla potrzeb medycyny, nauki i przemysłu

Polemiki, problemy

- Monitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego wzdłuż ciągów  komunikacyjnych
- Mętny problem
- Historia atomowej analizy spektralnej. Część I. Od obserwacji tęczy do odkrycia widma Słońca