Analityka 02/2006

Od tego wydania wprowadzamy nowy dział „Laboratorium na co dzień”, w którym będziemy zamieszczać artykuły dotyczące codziennych problemów i rutynowych działań. Będą to materiały zawierające tematy praktyczne, z którymi „walczymy” w naszych laboratoriach. Po prostu praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka. Mamy przygotowane pierwsze teksty, ale z uwagą wysłuchamy Państwa propozycji i będziemy sukcesywnie poruszać te sprawy, które ułatwią i usprawnią pracę laboratoryjną.

 

Artykuły:

 

Nauka

 

- Występowanie i oznaczanie lotnych kwasów tłuszczowych w żywności

- Spektrometria mas we współczesnej analityce Cz. III – Spektrometria mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej

- Czy życie wisi na włosku?


Praktyka

- Bezpośrednia analiza próbek stałych Cz. II – kolejne etapy procedury analitycznej. Stabilizacja zawiesiny

- Normatywy i metody badań metali ciężkich w powietrzu

- Laserowe oczyszczanie piaskowca gotlandzkiego z monitoringiem LIPS

- Aspekty metodyczne i legislacyjne monitoringu zawartości chloranów(III)/(V) w wodzie przeznaczonej do spożycia

- Jeśli nie wiesz, co masz zrobić, to…


Laboratorium na codzień

- Good Pipetting Practice, czyli o dokładnym i precyzyjnym odmierzaniu objętości pipetami automatycznymi

 

Wywiad „Analityki”

Lampy spektralne – pasja i doświadczenie

 

Laboratoria

Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

 

Polemiki, problemy

- Niektóre wyzwania metrologii chemicznej

- „Hydrochemik” – naukowe koło studenckie