Analityka 02/2005

Przeglądając uważnie zawartość tego numeru „Analityki”, chciałbym szczególnie zachęcić do przeczytania dwóch artykułów. Jeden – otwierający numer, traktuje o mikotoksynach, drugi zaś – o biotestach. Artykuły te tematyczne odległe łączy wspólna cecha – dotyczą one tematyki znajdującej się na pograniczu chemii i biologii. Nie od dziś wiadomo, że na styku nauk powstają rzeczy szczególne ciekawe i często stymulujące dalsze badania. Wykorzystując wyrafinowane metody analityczne, którymi dysponuje obecnie chemia, biolog może zbadać i zrozumieć wiele zjawisk i procesów wcześniej niemożliwych do poznania.
 
Artykuły:

Nauka
- Mikotoksyny – czego możemy oczekiwać od pleśni
- Zastosowanie chromatografii jonowej w analizie wód
- Biotest – nowe narzędzie do kompleksowej oceny stanu środowiska
- Instrumentalne metody analityczne w badaniach procesów fitoremediacji

Praktyka
- Ryzyko ratownicze
- Aromagramy – profile zapachowe w ocenie jakości żywności
- Fachowe pobieranie próbek, czyli PRIMO LOCO procedury analitycznej – pobieranie próbek wody naturalnej
- Badanie biegłości laboratoriów w zakresie oznaczania zawartości analityków z grupy PCB w próbkach osadu rzecznego – WCH PG PCB1

Wywiad „Analityki”
- Wspierać najlepszych, aby byli jeszcze lepsi – Wywiad z prezesem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. Maciejem W. Grabskim

Polemiki, problemy
- Dbałość o poprawność merytoryczną i elegancję edytorską publikacji prasowych i naukowych
- Szara strefa, dumping i coś jeszcze?