Analityka 01/2006

Zwyczajowo pierwszym numer „Analityki” nie tylko podsumowuje rok miniony, lecz również zapowiada zdarzenia, jakie nas czekają w najbliższych miesiącach. To, co wyróżnia czasopismo do poprzednich wydań, to bardzo duża liczba sprawozdań i omówień konferencji, sympozjów czy jubileuszów, takich jak np. 50-lecie Wydziału Chemii UW. Świadczy to dobrze o środowisku chemików analityków. Z roku na rok wykazują oni coraz większą aktywność i chęć podzielenia się na szerszym forum swoimi osiągnięciami.

 

Artykuły:

Nauka
- Występowanie i oznaczanie lotnych kwasów tłuszczowych w żywności
- Spektrometria mas we współczesnej analityce Cz. III – Spektrometria mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej
- Czy życie wisi na włosku?


Praktyka
- Bezpieczny świat
- Normatywy i metody badań metali ciężkich w ściekach
- Sposoby poprawiania wykrywalności w elektroforezie kapilarnej
- Wykorzystanie instrumentalnej neutronowej analizy aktywacyjnej w badaniu proweniencji rzeźby alabastrowej „Madonna Jackowa” z XIV wieku
- Kurz domowy – źródło informacji o wielkości narażenia na działanie średniolotnych związków organicznych obecnych w powietrzu wewnętrznym

 Wywiad „Analityki”

- Twórca techniki SPME

Polemiki, problemy
- Nazwy analityczne – nieanalityczne nazwy