Analityka 01/2005

Chciałbym zwrócić szczególną uwagę Państwa na dwa wydarzenia niebędące konferencjami, ale mające duże znaczenie. Pierwszym z nich jest z pewnością doroczne wręczenie nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Cieszy , że wśród laureatów kolejny raz znaleźli się chemicy. Ich stała obecność wśród nagradzanych uczonych świadczy o wysokim poziomie naukowym polskiej chemii. Drugim wydarzeniem o wiele mniej spektakularnym, ale niezmiernie ważnym, była kolejna inauguracja Podyplomowego Studium Metrologii Chemicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Jedyne takie studium w Europie z semestru na semestr cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

 

Artykuły:
 
Nauka
- Wykorzystanie technik chemometrycznych
- Sieci neuronowe i ich zastosowanie w chromatografii
- Dioksyny
- Problemy w analizie specjacyjnej wanadu

Praktyka
- Spektrometria alfa w badaniach środowiska przyrodniczego
- Bhapol – śmiercionośny izocyjanian metylu
- Metody oznaczania ubocznych produktów dezynfekcji wody
- Rola badań biegłości w zapewnieniu jakości analizy żywności

Polemiki, problemy
- O poprawnej polszczyźnie w pracach i wypowiedziach
- Do czego odnoszą się materiały odniesienia?
- Wzorce do analiz substancji farmaceutycznych