Analityka 01/2002

W  bieżącym numerze „Analityki”, otwierającym trzeci rok obecności czasopisma na rynku wydawniczym, oprócz stałych działów i kontynuacji, rozpoczętych w poprzednich numerach, tematów  nowością  jest przedruk artykułu z czasopisma „Fresenius J. Anal. Chem”. Zdecydowaliśmy się  zaprezentować go  polskim czytelnikom  ze względu na aktualność poruszanej  problematyki, a mianowicie -  metrologii w chemii analitycznej. Nie bez znaczenia jest fakt, że autorzy to uznane autorytety w tej dziedzinie, a instytut, który reprezentują – IRMM  – jest wiodącą placówką w Europie. Natomiast supernowością jest  dodatek  o nazwie „Bioskop”.

 

Artykuły:

 

Nauka

- Mikrosonda elektronowa (EDS)

- Miniaturowe Urządzenia Analityczne

 

Praktyka

- Pomiary skażeń podczas akcji ratowniczych

- Problemy analityczne w oznaczaniu dioksyn i PCBs

- Reaktory mikrofalowe

 

Metrologia

- Metrologia w chemii „Wykazanie” a „uznanie” kompetencji pomiarowych:

 niezbędna korelacja pomiędzy metrologią a akredytacją

 

Rozmowa Analityki

- Wywiad z profesorem Paulem De Bièvre

 

Polemiki, problemy

- Używanie i nadużywanie certyfikowanych materiałów odniesienia

- Akredytacja – wróg czy przyjaciel laboratorium

- Drogi i bezdroża w chemii analitycznej

 

Zaprosili nas

- Od mikrograma do tony - Radwag

 

Laboratoria

- Nie tylko ciepło i elektryczność

 

Informatyka

- Biblioteka z myszką