archiwum

Analityka 2/2019

Pierwsze tegoroczne konferencje i targi EuroLab za nami, można więc uznać, że sezon spotkań chemików analityków został otwarty. Zapraszam do działu „Konferencje, sprawozdania”, w którym zamieściliśmy relacje z pierwszych spotkań w Poznaniu i Toruniu, oraz do działu „Wydarzenia” na obszerne sprawozdanie z targów. To już XXI edycja tej imprezy o tyle unikalnej, że gromadzi nie tylko sprzedawców aparatury i sprzętu laboratoryjnego, lecz również liczne placówki akademickie oraz instytuty i organizacje naukow...

Analityka 1/2019

Nowy rok rozpoczynamy z niekłamaną dumą. W pierwszym numerze „Analityki” przedstawiamy bowiem wywiad z sir J. Fraserem Stoddartem, laureatem Nagrody Nobla z 2016 roku w dziedzinie chemii. Udzielił gonaszej wysłanniczce w trakcie konferencji „Ciekawość 2018” (Curious 2018 – Future Insight) w Darmstadt w lipcu ubiegłego roku. „Analityka” była jedynym czasopismem z Polski uczestniczącym w tym spotkaniu. 

Analityka 4/2018

Obecny numer czasopisma, ostatni w tym roku, chciałbym rozpocząć nie jak zwykle – od podsumowania minionego roku. Zamykając tym numerem „Analityki” na pewno niełatwy, ale i niepozbawiony nadziei i sukcesów rok, chciałbym złożyć wszystkim najszczersze życzenia zdrowia, pomyślności i wzajemnego zrozumienia z okazji świąt Bożego Narodzenia, a na Nowy Rok życzę sukcesów i realizacji marzeń – zarówno tych analitycznych, jak i osobistych.

Analityka 3/2018

Rok temu, w trzecim numerze „Analityki” zamieściliśmy pierwszy anons o Jubileuszowej X Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej, która pod hasłem „Od chemii wszystko się zaczyna” miała odbyć się w Lublinie. Czas biegnie szybko i w tym numerze możecie Państwo przeczytać pierwsze sprawozdanie z tej najważniejszej dla chemików analityków konferencji. Na głębsze podsumowania przyjdzie czas. 

Analityka 2/2018

Jak zwykle z drugim numerem „Analityki” spotkacie się Państwo na wielu wiosennych konferencjach i sympozjach. Tradycyjnie drugi numer „Analityki”, prosto z drukarni, pojawi się na XXIV już konferencji w Ślesinie, a później na kolejnych spotkaniach, których anonse drukujemy w czasopiśmie. 

Analityka 1/2018

Przybywa nam dnia, a z nim wraca chęć do życia i działania. W tym pozytywnym momencie przekazuję w Państwa ręce pierwszy w tym roku numer „Analityki”. Tradycyjnie jest obszerny. Zawiera szereg artykułów i liczne sprawozdania z konferencji, które miały miejsce w drugiej połowie ubiegłego roku. 

Analityka 4/2017

Oddając w Państwa ręce ostatni w tym roku numer „Analityki”, zapraszam do lektury bardzo zróżnicowanych tematycznie artykułów w głównej części czasopisma. Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na tę część „Analityki”, która przedstawia historię. Po przedstawieniu w dwóch kolejnych numerach „Analityki” (nr 1 i 2/2017 r.) historii i osiągnięć Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku, tym razem piszemy o Katedrze Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. ...

Analityka 3/2017

Trzeci numer „Analityki” ukazuje się – jak zwykle – w okresie wrześniowej kumulacji konferencji i sympozjów. Zachęcając do zapoznania się z artykułami w pierwszej części „Analityki”, chciałbym tym razem zwrócić Państwa uwagę na dwie ważne dla środowiska chemików analityków sprawy. 

Analityka 2/2017

Opublikowane w tym numerze artykuły − jak zwykle − obejmują szeroki zakres tematyczny. Od wykorzystania technik elektromigracyjnych w oznaczaniu amin biogennych w napojach alkoholowych, poprzez ocenę wpływu dodatku oliwy z oliwek na degradację termiczną rafinowanego oleju rzepakowego, do badania procederu fałszowania mięsa. A to tylko artykuły dotyczące analizy żywności. W dziale „Polemiki, problemy” można znaleźć z kolei dwa materiały dotyczące naszego zdrowia. 

Analityka 1/2017

Rok ubiegły już za nami. Bieżący rozpoczął się licznymi zaproszeniami na konferencje. Ta znaczna ilość świadczy o dużej aktywności środowiska chemików analityków. Oprócz spotkań cyklicznych obrosłych tradycją pojawiają się nowe spotkania, w przypadku których czas dopiero pokaże, czy ich tematyka jest trafiona i czy wejdą na stałe do naukowego kalendarza. Z większości tych spotkań zamieścimy relacje w kolejnych numerach „Analityki”, a z niektórych dodatkowo fotoreportaże na naszej stronie interne...

Analityka 4/2016

Od nawiązującego do obrazu na okładce artykułu o oznaczaniu pierwiastków ziem rzadkich w wodzie morskiej, poprzez problematykę izolowania i oznaczania w materiale roślinnym substancji biologicznie aktywnych, omówienie zastosowania cieczy jonowych w technikach mikroekstrakcyjnych aż do artykułu opisującego postęp w zakresie techniki ekstrakcji do fazy stałej. Zainteresowanie powinien wzbudzić też artykuł z pogranicza chemii, prawa, biznesu i kryminalistyki, a mówiący o współczesnych farbach artystycznych...

Analityka 3/2016

Z trzecim numerem „Analityki” spotykają się Państwo w okresie wrześniowo-październikowego wzmożenia konferencyjnego. Z artykułów szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na materiał omawiający nadchodzącą redefinicję podstawowych jednostek miar SI. To fundamentalnie ważne dla wszystkich, nawet jeśli sobie do końca nie uświadamiają, jak jednostki te porządkują nasze życie zawodowe i codzienne.

Analityka 2/2016

Omawiając zawartość „Analityki”, chciałbym zachęcić Państwa do przeczytania artykułu autorstwa prof. Adama Hulanickiego. Poświęcony jest on polskim chemikom analitykom i ich osiągnięciom od XV wieku do roku 1939. Opublikowane w tym numerze artykuły, jak zwykle, obejmują szeroki zakres tematyczny. Od bezpośredniej analizy próbek z wykorzystaniem techniki spektrometrii mas, poprzez oznaczanie polibromowanych eterów difenylowych, do oceny stopnia degradacji termicznej olejów jadalnych z wykorzystaniem techn...

Analityka 1/2016

W tym roku – inaczej niż zwykle – sezon spotkań chemików analityków nie rozpoczyna się Targami EuroLab. Przeniesiono je na połowę kwietnia, więc przed nimi odbędą się już pierwsze tegoroczne konferencje. Rozpocznie ośrodek poznański. Ze spotkań cyklicznych należy wymienić konferencję dotyczącą analizy specjacyjnej, która odbędzie się na Wydziale Chemii UAM na początku marca. Drugą konferencją jest XXV Konwersatorium Analityczne organizowane przez Politechnikę Poznańską. W związku z jubileuszem z...

Analityka 4/2015

Podsumowując kolejny rok czasopisma, chciałbym zwrócić uwagę Państwa nie na konkretny materiał, lecz na dział „Wydarzenia”. W ubiegłym numerzegratulowaliśmy prof. Ewie Bulskiej wyboru przez IUPAC na „Distinguished Women in Chemistry”. Tym razem szczególne gratulacje należą się prof. Jackowi Namieśnikowi z Politechniki Gdańskiej...