archiwum

Analityka 04/2001

Oddawany w Państwa ręce numer „Analityki” kończy drugi rok obecności pisma na rynku. Jest nam niezwykle przyjemnie, że przyjmujecie Państwo nasze starania z przychylnością i życzliwym zainteresowaniem, co uwidacznia zwiększająca się z numeru na numer liczba czytelników. To cieszy i równocześnie zobowiązuje. Zgodnie z sugestiami Państwa staramy się, aby każdy numer czasopisma zawierał artykuły z różnych dziedzin analityki. Jednocześnie staramy się iść z duchem czasu i zwracamy szczególną uwagę na...

Analityka 03/2001

Oddając w Państwa ręce kolejne wydanie „Analityki” chciałbym zwrócić szczególną uwagę na dział zwierający sprawozdania z konferencji i sympozjów. W tym numerze jest on wyjątkowo bogaty. Chciałbym również zwrócić uwagę na sprawozdanie z otwarcia na Uniwersytecie Warszawskim pracowni ICP-MS. Jest to ważne wydarzenie nie tylko dlatego, że jest to pierwszy w Polsce tego typu przyrząd w placówce naukowo-dydaktycznej, lecz godne podkreślenia jest też i to, że pracownia ta powstała przy współpracy dwóc...

Analityka 02/2001

Przeglądając spis treści oddawanej do druku „Analityki”, długo się zastanawiałem, na co szczególnie chciałbym wrócić uwagę w tym numerze. Na pewno na nią zasługuje druga część artykułu dotycząca dioksan. Temat ten, żywe zainteresowanie, będziemy kontynuowali jeszcze w następnych numerach, tak aby w jak najpełniejszy sposób wyjaśnić analitykę tej grupy związków, pokazać zagrożenia z nim związane, jak również obalić mity krążące na temat tych substancji. Dla osób śledzących postępy w różnych dziedz...

Analityka 01/2001

Przygotowując się do napisania słowa wstępnego do tego numeru, sięgnąłem do tekstu zamieszczonego w numerze 1 „Analityki” z ubiegłego roku, kiedy to rozpoczynaliśmy działalność. Z satysfakcja muszę stwierdzić, że deklarowane wtedy zamierzenia i cele zostały w dużej mierze spełnione lub są z powodzeniem realizowane. Wydaje się, że zawartością poszczególnych numerów zainteresowaliśmy środowisko ludzi zajmujących się bezpośrednio analityką chemiczną lub też tych, którzy jedynie wykorzystują wyniki t...

Analityka 04/2000

Oddając w Państwa ręce czwarty numer „analityki”, a więc ostatni w tym roku, nasuwają się różne refleksje. Od tych patetycznych, że to ostatni numer „Analityki” w tym wieku, do tych bardziej przyziemnych, dotyczących  środowiska analityków. Ten numer „Analityki” zamyka pierwszy rok wydawania czasopisma. Jest to moment, w którym chciałbym w paru słowach podsumować nasze dotychczasowe działania. Sądząc po korespondencji i rozmowach na licznych konferencjach, na których „Analityka” była promowana, pism...

Analityka 02/2000

Przygotowując do druku ten numer „Analityki” staraliśmy się już uwzględnić pierwsze uwagi Państwa co do treści i formy czasopisma. Przekazywane są one głównie w ustnej formie w trakcie licznych spotkań i konferencji, na których „Analityka” jest obecna i w promocyjnej ofercie dociera do Państwa. Zachęcamy ponownie do przesyłania na adres redakcji swoich uwag, propozycji i komentarzy, przypominając, ze to czytelnicy, czyli Państwo, będą kształtować ostateczną treść i formułę „Analityki”. Tak się...

Analityka 01/2000

Oddając do rąk Państwa pierwszy numer czasopisma „Analityka”, wszyscy jesteśmy - zarówno odpowiedzialni za część merytoryczną, jak i techniczną -  pełni emocji i obaw, jak zostanie ono przyjęte i ocenione. Na rynku wydawniczym istnieje wiele różnych pism zajmujących się mniej lub bardziej zbliżoną tematyką. Do naszych laboratoriów docierają liczne czasopisma angielsko, czy niemieckojęzyczne, przeważnie przeznaczone dla wąskich grup odbiorców i w dużej części finansowane przez firmy produkujące aparatur...

Analityka 3/2012

Jak zwykle ten numer czasopisma trafi do Państwa już po głównej fali urlopów, ale przed licznymi konferencjami, których w okresie wrzesień–październik mamy bez liku. Na wielu z nich spotkacie się Państwo z tym numerem „Analityki”, a w kolejnych przeczytacie sprawozdania z tych wydarzeń, którym czasopismo patronowało. Tym razem lekturę „Analityki” proponuję zacząć od końca, a mianowicie od działu „Z ostatniej chwili”, gdzie zamieszczona jest informacja o nagrodach dla dwojga polskich wybitnych ch...

Analityka 03/2000

Każdy następny, oddawany w Państwa ręce numer „Analityki” różni się trochę od numerów poprzednich. Różnice te wynikają zarówno z „docierania się” pisma, jak i poszukiwania najlepszej jego formy i formuły, tak aby brali Państo kolejny numer „Analityki” z przyjemnością do ręki i mogli znaleźć w nim coś interesującego. Jak zawsze jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i sugestie dotyczące, formy, jak i treści czasopisma. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe listy i e-maile i czekam na dalsze Państwa uwag...